Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Raadscolumns

Coen van Dalen

Raadslid Coen van Dalen, ChristenUnie

20 september 2017

Wij zijn er klaar voor   Binnen de ChristenUnie zijn wij volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Er is een mooie jonge fractie, aangevuld met ervaring en klaar om aan te treden. Ook kijken we terug op de afgelopen 4 jaar. Jaren die niet makkelijk zijn geweest voor de burgers van onze gemeente. Veel bezuinigen, die zeer hebben gedaan. Veel puinruimen uit het verleden, maar...lees verder

Sjaak Rijkse

Raadslid Sjaak Rijkse, SP

12 september 2017

"Samsam" zegt Samsom over de sanering van Thermphos Samsom is met de opdracht 'Eerst Zeeland Seaports uitwringen en dan alle zakken van Provincie Zeeland leegschudden' op pad gestuurd. Hij vindt dat er nu een 'eerlijk' advies ligt. Hij laat de Europese Unie die subsidie gaf aan fosforproducenten buiten de EU en het dumpen van fosfor uit Kazachstan toestond, buiten beschouwing. Nu...lees verder

Dick Verboom

Raadslid Dick Verboom, D66

05 september 2017

Groot Walcheren? Het besturen van 'de maatschappij' is uitdagend, maar ook complex. Dat vergt een goed uitgerust apparaat en een democratisch bestuur. Kleine gemeenten worden geconfronteerd met groot stedelijke problemen en moeten die beantwoorden. Het ambtenarenapparaat moet kwantitatief en kwalitatief opgewassen zijn tegen deze uitdagingen. Dat is vaak niet het geval en dan kiest men voor...lees verder

Wim Hirdes

Raadslid Wim Hirdes, LPV

29 augustus 2017

Vlissingen in beweging Als de berichten juist zijn, dan wordt Vlissingen in het jaar 2018 een grote bouwput met de herinrichting van het KSG terrein Noord, daar komen dan de eerste nieuwe woonwijken. Ook in ander delen van Vlissingen zijn er projecten voor nieuwbouw van woningen.De ontwikkelingen op het KSG terrein gaan door, herstel van de Dokkade Oost, er komt een mooie nieuwe...lees verder

Alex Achterhuis

Raadslid Alex Achterhuis, PSR

22 augustus 2017

Stille diplomatie Regelmatig wordt de Partij Souburg-Ritthem benaderd door burgers of instanties met een vraag of een probleem. Als politieke partij heb je dan 2 mogelijkheden om het probleem bij het college via schriftelijke vragen aan te kaarten: Via 'actuele zaken' kun je vragen stellen tijdens de gemeenteraad en krijg je mondeling antwoord;Via de artikel 34 procedure en dan krijg je...lees verder

Raadslid Frances Oreel

Raadslid Frances Oreel, PvdA

15 augustus 2017

Vervolg op… Graag wil ik doorgaan op 2 eerdere columns. Van de wethouder zorg die zich (vrij vertaald) zorgen maakt over de samenwerking tussen Middelburg en Vlissingen. De 2e van een collega raadslid van dezelfde partij als genoemde wethouder, hij benoemt nadelige effecten van aangenomen cultuurbeleid. Beide columns zijn gebaseerd op reeds genomen besluiten. Het kan zeker voorkomen dat nadat er...lees verder

Hans de Lange

Raadslid Hans de Lange, SP

08 augustus 2017

Het Rooie Dorp Ook wel de Rooie Buurt genoemd. Lag het aan de rode bakstenen of de rode politieke voorkeur van de bewoners? Dat wordt misschien wel nooit duidelijk! Het is altijd nog een unieke buurt, gebouwd in 1920, al meer dan 100 jaar oud. De eerste renovaties vonden in 1961 plaats en waren hard nodig. Nu zijn we echter alweer 55 jaar verder en de situatie was voor de meeste bewoners niet...lees verder

Ger Blom

Raadslid Ger Blom, PSR

25 juli 2017

Cultuurombuigingen   De taakstelling is om de waarderingssubsidies voor de amateurkunst in 4 jaar af te bouwen tot nul. Consequentie door deze afbouw is helaas ook, dat de bijdrage uit het regioarrangement van de provincie vanaf 2018 voor amateurkunst zal vervallen. De provincie stelt immers als voorwaarde dat de gemeente de amateurkunst ook financieel ondersteund. Op deze manier worden...lees verder

Albert van der Giessen

Raadslid Albert van der Giessen, VVD

18 juli 2017

Even net voor de vakantie Beste lezers, Wij hebben net de laatste raadsvergadering voor het zomerreces achter de rug. Het college gaat samen met Middelburg een verkenning doen naar een gezamenlijk cultuurbeleid. De VVD heeft die avond een motie ingediend tegen een eventuele aanstelling van een 'cultuurmakelaar'. Die zou moeten zorgen voor verbindingen tussen culturele instellingen en mede...lees verder

Els Verhage

Raadslid Els Verhage, GroenLinks

11 juli 2017

Fatsoen geldt voor ons allemaal! Het Nollebos, een uitspraak van de Raad. Niet voor iedereen positief, zeker niet voor GroenLinks. Ondanks inhoudelijke verschillen blijkt dat emoties hoog op kunnen lopen. Na afloop van de raadsvergadering vielen er harde woorden tussen voor- en tegenstanders. Mensen beschuldigden elkaar en dit ging niet zachtzinnig. Elke partij maakt zijn eigen afweging, maar...lees verder

Geoffrey Sips

Raadslid Geoffrey Sips, LPV

04 juli 2017

LPV is voor meer veiligheid op straat! Voor de Lokale Partij Vlissingen is de veiligheid zeer belangrijk binnen de gemeente Vlissingen. Als raadsleden krijgen wij de mogelijkheid om met de politie mee te kijken. Begin mei 2017 ben ik met de wijkagent het middengebied ingetrokken. Naar aanleiding van dat bezoek hebben wij (Artikel 34) vragen gesteld over het vervoer van psychiatrische patiënten...lees verder

Pieter van Eck

Raadslid Pieter van Eck, D66

27 juni 2017

Vakantie voorpret?! Kent u dat, vakantie voorpret? Na het werk nog even snel de koffers inpakken, maar het lijstje kwijt van de spullen die je altijd meeneemt. Een dag van tevoren nog even snel zwemspullen kopen, want die van vorig jaar kwamen verkruimeld uit de kast. En dan (als alles klaar is) in vliegende vaart met de te haastig, volgepakte auto naar de camping om daar fijn te kunnen...lees verder

Pim Kraan

Raadslid Pim Kraan, POV

20 juni 2017

De straat op! Hoe komt het toch dat Vlissingen geen grip krijgt op groepen criminelen die voor veel mensen het woongenot verstoren, zich gedragen waardoor mensen zich niet veilig voelen in hun eigen wijk en die bezoekers confronteren met asociaal gedrag? Vooral door het volgende: er is te weinig blauw op straat. Boa’s en politie doen hun uiterste best, maar er zijn er te weinig. De POV heeft...lees verder

Lian Colijn

Raadslid Lian Colijn, SP

13 juni 2017

Buurten in de buurt … Eén van de dingen die ik altijd leuk en zinvol vind om te doen is: buurten in de buurt. Met een groep SP’ers huis aan huis aanbellen en vragen wat mensen van een onderwerp vinden. In die gesprekken (soms kort, soms lang) krijg je een aardig overzicht en maak je voor even deel uit van iemands leven.Zoals afgelopen zaterdag in het Middengebied, waar ik een moeder (eind 80)...lees verder

Ank Muller

Raadslid Ank Muller, CDA

06 juni 2017

Rot-rotonde   Ik rij in de ochtendspits over de Sloebrug naar Souburg en sorteer links voor richting Bermweg. Rechts van mij (Poortersweg) moet zo’n rot-rotonde komen, speciaal voor de mariniers.Ik houd niet van rotondes. Altijd wanneer ik keurig knipperend mijn Renaultje van de binnen- naar de buitenbaan manoeuvreer, zit er plots een iets te assertieve Audi in de weg. Gevolg: hij (altijd...lees verder

Raadslid Rens Reijnierse

Raadslid Rens Reijnierse, PvdA

31 mei 2017

De inclusieve samenleving Nederland heeft het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een (onzichtbare) beperking aangenomen. Dat betekent dat we belemmeringen voor mensen met een beperking om volwaardig mee te kunnen doen, moeten gaan slechten. En een samenleving inclusief mensen met een beperking die in alles mee kunnen doen, mogelijk gaan maken. In het tv-programma Nieuwsuur werd gesteld...lees verder

Sjaak Vermeulen

Raadslid Sjaak Vermeulen, PSR

23 mei 2017

Veiligheidsregio Zeeland (2)  In maart 2014 schreef ik in mijn column 'Veiligheid is een begrip' over de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). De Partij Souburg Ritthem (PSR) houdt het proces binnen de VRZ goed in de gaten. Wij moeten oppassen dat veiligheid een containerbegrip wordt. Niet alles op een hoop gooien, maar specialiseren daar waar nodig. Natuurlijk kost veiligheid geld. Geld dat...lees verder

Lilian Janse

Raadslid Lilian Janse, SGP

16 mei 2017

Feesten, herdenken en weer verder gaan Na 2 weken mei-reces waarin we de verjaardag van de Koning vierden, 2 minuten stil waren om te herdenken en mochten herdenken dat we al weer 72 jaar in een vrij land mogen leven, gaat de raad weer verder met vergaderen. Heeft een raadslid dan echt vrij tijdens de meivakantie? Nee, absoluut niet! E-mails en informatie komen dagelijks binnen, regelmatig...lees verder

Raadslid Saskia Eggermont

Raadslid Saskia Eggermont, LPV

09 mei 2017

VRIJHEID!   Al jarenlang heb ik de hoop dat er met Koningsdag iets georganiseerd gaat worden voor alle kinderen in de binnenstad van Vlissingen. Kinderspelletjes, kleedjesmarkt van en voor kinderen, muzikale optredens door kinderen en dergelijke. Dit jaar had ik de hoop gevestigd op een paar bestaande actiegroepen en een groot stuk bos middenin de stad … Helaas, het bleef voor alle...lees verder

Niek Peters

Raadscolumn Niek Peters, D66

01 mei 2017

Verkiezingen   Wat is het toch een groot recht om in Nederland vrije verkiezingen te hebben. Niemand kan je dwingen. Niemand die voor jou bepaalt wat je MOET stemmen. Zo anders is het in andere landen. Waar de president je dwingt op hem te stemmen. Wat is het dan mooi als bijna de helft van de kiesgerechtigden zijn 'bevel' aan hun laars lapt en gewoon een eigen stem uitbrengt. Dat is...lees verder

Olga Penraat

Raadslid Olga Penraat, SP

25 april 2017

Laat je horen! De Paasviering is achter ons. Een Boulevard die weer ontzettend druk was. Zo komen er nog wel meer festiviteiten binnen onze gemeente. Je zou je haast afvragen of er nog wel sprake is van een zogenaamde Artikel 12 gemeente! Met al die geplande bezuinigingen en andere narigheden die op ons af zouden komen. Die zijn er helaas wel, maar toch proberen wij als SP samen met onze...lees verder

Mark Weug

Raadslid Mark Weug, LPV

11 april 2017

Vlissingen Badplaats Met de 'Vlissingsche trias', de visie van burgemeester Van Woelderen, ontwikkelden zich in de jaren dertig de Vlissingse (buiten)havens, de economie en het toerisme. Met het Badstrand, de Pier en Grand Hotel Britannia werd Vlissingen op de kaart gezet. De oorlog maakte hier abrupt een einde aan. Fundament Vlissingen heeft nog steeds een stevig fundament om de pijlers van...lees verder

Rijnco-Jan Suurmond

Raadslid Rijnco-Jan Suurmond, PSR

04 april 2017

Aantal uitkeringen moet drastisch omlaag Vlissingen heeft het hoogste aantal uitkeringen van Zeeland. Door een recent vernieuwd wetenschappelijk onderbouwd verdeelmodel komen er miljoenen minder van het Rijk. Nog meer niet te dragen kosten. Onbegrijpelijk, maar wel realiteit. Orionis Walcheren gaat aan de slag met haar Plan van Aanpak om streng, maar rechtvaardig te handelen. De Walcherse...lees verder

Tamara Vork-Ritter

Raadslid Tamara Vork-Ritter, VVD

28 maart 2017

Gemeentepolitiek kán verbinden Tijdens de Adviesraad op 9 maart 2017 waarin het raadsvoorstel 'Nollebos/Westduinpark' werd besproken, was de opkomst hoog. Er maakten 11 insprekers gebruik van het inspreekrecht. Daarbij was er één meneer, die sprak over de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de raad: "Geen één partij heeft het 'Nollebos/Westduinpark' vermeld in haar...lees verder

Marin de Zwarte

Raadslid Marin de Zwarte, CDA

21 maart 2017

Nollebos: GEEN grootschalige uitbreidingen! Voor het CDA zijn de door de raad gestelde kaders voor Nollebos duidelijk. In de door de raad vastgestelde visie op het gebied Westduin (2006) en bestemmingsplan (2011) is een duidelijk eindbeeld gegeven: "een gebied waarbij de duinen en het park elkaar landschappelijk versterken. Open gebieden, al dan niet met zicht op de duinenrij, worden...lees verder

Coen van Dalen

Raadslid Coen van Dalen, ChristenUnie

14 maart 2017

Stilte in Nollebos en Zwanenburgpark   De ondernemers moeten nog even wachten wat betreft 'zoekgebieden' om hun bedrijf economisch gezond te maken, maar voor deze ondernemers is er geen tijd meer. Het water staat hun aan de lippen. Jammer dat de gemeenteraad dat signaal niet begrepen heeft. Wel meewarig knikken tijdens het verhaal van de ondernemers, maar actie? Helaas maken we ons drukker...lees verder

Sjaak Rijkse

Raadslid Sjaak Rijkse, SP

07 maart 2017

Ook in Vlissingen Sinds 2010 zuchten we onder de nodeloze afbraak van de door rechts zo vervloekte welvaartsstaat ten voordele van de top 20%, die hun winsten (vaak belastingvrij) de pan uit zien rijzen. Terwijl premies, eigen risico en energieprijzen onverantwoord stijgen en velen tot armoede veroordelen. Ook in Vlissingen.   Afbraakplaatje Participatie en decentralisatie zijn...lees verder

Geoffrey Sips

Raadslid Geoffrey Sips, LPV

28 februari 2017

Dossier strandpost Afgelopen donderdag (23 februari 2017) is weer een moeilijk dossier uit het verleden door dit college opgelost. Namelijk dossier strandpost op het Nollehoofd. De Lokale Partij Vlissingen is blij dat de uitkijktoren weer in gebruik kan worden genomen door de Strandwachten en weer gebruikt kan worden waarvoor hij bedoeld is; strandbewaking. Door het weer in gebruik nemen is de...lees verder

Dina Verbrugge-Wormgoor

Raadslid Dina Verbrugge-Wormgoor, D66

22 februari 2017

Contact maken Na een winter waarbij de ene griep na de andere mijn gezin lamlegde en omlijst door de berichtgeving over Trump en rumoer in de raad, ben ik ondertussen hard toe aan iets nieuws. De lente, maar vooral positieve en constructieve energie, want dit holt zo uit. Kunnen we alstublieft weer opnieuw beginnen? Elkaar gaan benaderen vanuit gedeelde waarden in plaats van de verschillen uit...lees verder

Alex Achterhuis

Raadslid Alex Achterhuis, PSR

14 februari 2017

Zijn er aasgieren in Zeeland?   Recent heeft een Artikel 12 inspecteur het rapport 2016 toegelicht. Naast onder andere de enorme bezuinigingen die Vlissingen zal moeten doorvoeren, kunnen we een forse bijdrage uit Den Haag verwachten. Het lijkt erop dat er in Zeeland bestuurders zijn, die hier een kans zien voor hun eigen problemen. Er circuleren op dit moment ideeën om problemen op het...lees verder

Frances Oreel

Raadslid Frances Oreel, PvdA

07 februari 2017

Wat is er toch aan de hand? En dan bedoel ik in Vlissingen. Dit college heeft ons lange tijd voorgehouden dat het allemaal goed gaat, er zou veel bereikt worden. Sommige dingen gaan ook goed, vaak buiten de gemeente om. Ik krijg de indruk dat er de laatste tijd veel zaken helemaal niet goed gaan. Er komen berichten van gemeentelijke, maatschappelijke organisaties die de bedrijfsvoering niet op...lees verder

Petra Coret

Raadslid Petra Coret, SP

31 januari 2017

Een bloedende buurt! Ja, een andere omschrijving kan ik er op dit moment niet aan geven. Eigenlijk zou ik trots moeten zijn om als raadslid te mogen werken en er te zijn voor de bewoners in de gemeente Vlissingen. Maar tijdens Oud en Nieuw bekroop mij weer het gevoel dat het meer en meer een tijd is van schijt hebben aan normen en waarden. Hebben de veroorzakers van het geweld wel in de gaten...lees verder

John Dooms

Raadslid John Dooms, LPV

24 januari 2017

Heeft u een fijne jaarwisseling beleefd? Ik dus niet. Ja, het samenzijn met familie en vrienden was prima. Maar wat er in de stad en met name in de Bloemenbuurt heeft plaatsgevonden vind ik walgelijk. Door vuurwerk veroorzaakte schade aan gemeentelijke eigendommen: € 20.000,-. De schade aan particuliere eigendommen een veelvoud en de geestelijke schade is niet in geld uit te drukken. Daarom...lees verder

Ger Blom

Raadslid Ger Blom, PSR

17 januari 2017

Normen en waarden Het afgelopen jaar is diverse malen gebleken dat de normen en waarden tijdens raadsvergaderingen ver te zoeken waren. Helaas kwam het regelmatig voor dat zowel insprekers als raadsleden het nodig vonden elkaar te schofferen. Het hoogtepunt van onfatsoenlijk gedrag werd tijdens de laatste vergadering in december ten toon gespreid. De aanval door de Vlissingse vestigingsdirecteur...lees verder

Albert van der Giessen

Raadslid Albert van der Giessen, VVD

10 januari 2017

Reuring Om te beginnen wens ik u allen een goed en gezond 2017. Er komt weer wat reuring in Vlissingen. En dan heb ik het niet over de perikelen in de nieuwjaarsnacht. In de binnenstad verschijnen nieuwe ondernemers en leegstaande winkelpanden worden gevuld. Ook op het bedrijventerrein Baskensburg komt op termijn een nieuwe supermarkt. Wat de VVD betreft mogen dat er best meer worden maar die...lees verder

Els Verhage

Raadslid Els Verhage, GroenLinks

03 januari 2017

Saamhorigheid   Er zijn 3 belangrijke redenen waarom ik de (gemeentelijke) politiek ben in gegaan. Zorgen om de aantasting van het milieu als gevolg van de manier waarop we met natuurlijke bronnen omspringen; Het lot van mensen die het in hun leven slecht getroffen hebben; De daad bij het woord voegen. Dat mag solidariteit genoemd worden. De betekenis van dat woord volgens het...lees verder

Wim Hirdes

Raadslid Wim Hirdes, LPV

27 december 2016

Visie Scheldekwartier aangenomen! Vlissingen gefeliciteerd met het aannemen van de visie Scheldekwartier2016! Met een grote meerderheid is de visie Scheldekwartier 2016 op donderdag 22 december 2016 aangenomen. Alleen PvdA en Groen Links stemden tegen. Door het aannemen van de visie ligt de weg open om grond te verkopen en huizen te bouwen op het Scheldekwartier. De grond is in 2004 ook...lees verder

Pieter van Eck

Raadslid Pieter van Eck, D66

21 december 2016

Zorgen om de zorg Afgelopen weken was Porthos regelmatig in het nieuws. Het blijkt dat er te veel kapiteins zijn op dat schip; de organisatie is onbestuurbaar. Ook zijn er problemen met de verwerking van privacygevoelige gegevens van klanten en de administratieve afhandeling. Kortom het rommelt bij Porthos. Gelukkig is de zorg wel op orde en zijn de meeste klanten zeer tevreden.  ...lees verder

Pim Kraan

Raadslid Pim Kraan, POV

14 december 2016

Bereikbaarheid Bellamypark   Na de vernieuwing van het Bellamypark is de bereikbaarheid van ondernemers rond Oude Markt en Groenewoud minder goed. Het afsluiten van Kerkstraat, Nieuwstraat én Groenewoud aan het Bellamypark maakt de stad van die kant onbereikbaar. Bovendien is er een ernstig parkeertekort voor mensen die ondernemers op het Bellamypark bezoeken, zoals de viswinkel en de...lees verder

Lian Colijn

Raadslid Lian Colijn, SP

06 december 2016

Warrig stemgedrag   Onlangs heeft de SP een motie mede ingediend waarin werd gevraagd om de winst van de Westerscheldetunnel te gebruiken voor tariefsverlaging, of het eerder tolvrij maken van de tunnel. Deze motie werd verworpen. Ook de partijen die in de Provinciale Staten hier felle voorstanders van zijn, stemden in de gemeenteraad tegen. In oktober 2016 heeft minister Kamp een...lees verder

Ank Muller

Raadslid Ank Muller, CDA

29 november 2016

Lieve Geert,   Hier spreekt je grootste fan. Sinds je diep ontroerende slotpleidooi overweeg ik serieus mijn haren in jouw blond te verven. Je analyse hoe het OM onder leiding van Rutte een hetze voert tegen jou en tegen 'Het Volk', was bloedstollend briljant. Wat is die Rutte toch een prutshetser vergeleken met jou. Jij kan in één betoog zo meesterlijk hetsen tegen de elite, het kabinet,...lees verder

Raadslid Rens Reijnierse

Raadslid Rens Reijnierse, PvdA

23 november 2016

Vuurwerk: een dilemma Het is weer de tijd van het jaar dat we opgeschrikt worden door knallen, overdag en ’s nachts. Immers, tijd voor (illegaal!) vuurwerk. Velen beleven er plezier aan, maar het geeft ook ellende: verwondingen en verminking, vernielingen en schade (in Vlissingen jaarlijks duizenden euro’s!) en angst bij mens en dier. Hoe moet de lokale politiek hier mee omgaan? Moet de...lees verder

Sjaak Vermeulen

Raadslid Sjaak Vermeulen, PSR

16 november 2016

Opgeruimd staat netjes! Deel 2                                               In november 2015 schreef ik in deze column "Opgeruimd staat netjes". De PSR is...lees verder

Lilian Janse

Raadslid Lilian Janse, SGP

08 november 2016

Bouwen of bewaren Het is een feit: het plan om vakantiehuisjes en een hotel te bouwen in het Nollebos en Westduinpark is ingediend. Het college gaat dit plan toetsen aan huidige visies en bestemmingsplannen, maar het is aan de gemeenteraad om te beslissen of dit plan past binnen die kaders. Elke fractie zal haar afweging maken, ook de SGP. In de Bijbel kunt u lezen dat de mensen de opdracht...lees verder

Raadslid Saskia Eggermont

Raadslid Saskia Eggermont, LPV

01 november 2016

Toerist in eigen stad Tijdens de herfstvakantie was ik met mijn gezin in Amsterdam. Lekker de toerist uithangen en alleen maar genieten van de mooie dingen in die stad. s ’Avonds loop ik naar ons appartement en bedenk ik dat ik best in Amsterdam zou willen wonen. Eenmaal terug in Vlissingen, zie ik de rust en schoonheid van mijn eigen stad! Geen duizenden mensen met koffers en plattegronden in...lees verder

Raadscolumn Niek Peters, D66

25 oktober 2016

Failliet? In deze tijd van het jaar is het altijd druk bij de gemeenteraad. Zo is vorige week de begroting 2017-2020 besproken. Als we die lezen, moeten we dan concluderen dat de gemeente Vlissingen failliet is? Nee, al scheelt het niet veel. Toen D66 na een afwezigheid van 4 jaar in 2010 weer in de raad kwam hebben we vanaf dag 1 erop gewezen dat we financieel niet goed zitten. Nu blijkt dat we...lees verder

Olga Penraat

Raadslid Olga Penraat, SP

18 oktober 2016

Voetveer De SP wordt vaak neergezet als een conservatieve partij. Een partij, die niet meegaat met de tijd! Een voorbeeld: 30 jaar geleden voorspelde de SP dat het integratiebeleid nergens op sloeg en nooit wat zou worden. Van PvdA tot VVD werd de SP als niet meedenkend met de tijd neergezet. Sinds een paar jaar heeft de SP gelijk gekregen.Nu staat er weer zo’n onzalig plan in de steigers: een...lees verder

Youssef Bouziani

Raadslid Youssef Bouziani, PvdA

11 oktober 2016

Kustbebouwing   Vlissingen heeft een aantal typische kenmerken: arbeidersstad, Michiel de Ruyter, Artikel-12 en natuurlijk de 'gouden rand'. Dit Vlissingse kustlandschap trekt jaarlijks duizenden toeristen. Het is dus niet verwonderlijk dat dit gebied aantrekkelijk is voor ondernemers in de verblijfsrecreatie, die er willen bouwen. Maar hoever moeten we hierin meegaan? Ik geef toe dat...lees verder

Mark Weug

Raadslid Mark Weug, LPV

04 oktober 2016

Storm in een glas water In mei van dit jaar moesten alle Zeeuwse gemeenten een voorstel indienen bij de Commissaris van de Koning voor opvang van 2.500 vluchtelingen verspreid over Zeeland. Commotie en weerstand in Zeeland volgde en veel gemeenten hielden de boot af. Behalve Vlissingen die als haantje de voorste 'voortvarend' aan de slag ging. De Lokale Partij Vlissingen pleitte voor een...lees verder

Rijnco-Jan Suurmond

Raadslid Rijnco-Jan Suurmond, PSR

22 september 2016

Wildgroei foutparkeren   Auto’s staan helemaal op de stoep, voor een groot deel op de stoep, buiten het aanwezige parkeervak, op plaatsen met de letters 'NP' in het wegdek en af en toe op een invalidenparkeerplaats. Op sommige plaatsen ontstaan dan gevaarlijke situaties voor verkeersdeelnemers. Speciaal voor voetgangers en fietsers. Er zijn glasheldere regels vastgelegd over waar wel en...lees verder

|