Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Raadslid Dick Verboom, D66

Gepubliceerd op 05 september 2017
Dick Verboom

Dick Verboom

Groot Walcheren?

Het besturen van 'de maatschappij' is uitdagend, maar ook complex. Dat vergt een goed uitgerust apparaat en een democratisch bestuur. Kleine gemeenten worden geconfronteerd met groot stedelijke problemen en moeten die beantwoorden. Het ambtenarenapparaat moet kwantitatief en kwalitatief opgewassen zijn tegen deze uitdagingen.
Dat is vaak niet het geval en dan kiest men voor samenwerking. Dat klinkt logisch, maar is vaak niet succesvol en niet democratisch controleerbaar. Het is de verantwoordelijkheid van bestuur en politiek om dat te benoemen en te onderkennen. Samenwerken is mooi, maar het (democratisch) echt regelen beter! Misschien niet voor de grote groep zittende bestuurders en raadsleden, vooral voor de burgers.

Politieke moed

En laat u niet bang maken, Vlissingen blijft Vlissingen zoals alle gemeenschappen in de gemeente Veere ook nog steeds bestaan! De regio 'Groot Walcheren' (de 3 Walcherse gemeenten, plus Borsele) zou in vele opzichten economisch/geografisch een logische keus zijn. Nu de politieke moed nog.

Dick Verboom, raadslid D66
E-mail: dick.verboom@engie.com

|