Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Artikel 34 vragen

Raadsleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van Burgemeester en wethouders (B&W). Deze vragen worden 'Artikel 34 vragen' genoemd. Binnen 20 dagen moet B&W deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Beantwoording Artikel 34 vragen

De gemeenteraad komt periodiek bijeen. De gemeente Vlissingen heeft commissievergadering (Ruimte en Algemeen & Sociaal) en een besluitenraad. In de Besluitenraad staat de beantwoording van de Artikel 34 vragen op de agenda.
Tijdens de Besluitenraad kunnen de raadsleden nog een korte toelichting geven op hun vragen en om een nadere verduidelijking vragen aan het college op de gegeven antwoorden. Als een raadslid uitgebreid in wil gaan op de beantwoording van de Artikel 34 vragen, kan hij/zij gebruik maken van het zogenaamde 'agenderingsrecht'. Het agendapunt wordt dan later nog een keer uitgebreid besproken in een andere vergadering.

Overzicht vragen en antwoorden

In het op deze pagina gepresenteerde overzicht, ziet u de gestelde vragen van de laatste 3 maanden. Een aantal hiervan is beantwoord, een aantal nog niet. Dit overzicht wordt elke week bijgewerkt.

Artikel 34 vragen 2019 openstaand en beantwoord

Downloads
TitelTypeDownload
01_CDA_Beantwoording_VOG_en_vertrouwens_persoon Download
02_GL_Vuurwerk Download
03_PSR_Beantwoording_tijdelijke_huisvesting_Tweema... Download
04_SGP_Beantwoording_muziek_Podium_Zeeland Download
05_50PLUS_Beantwoording_Schulden_door_lage_bijstan... Download
06_CDA_Beantwoording_Middelburg_knooppunt_snellere... Download
07_GL_Beantwooording_participatieproces_Nollebos_W... Download
08_PvdA_ Download
09_SGP_Beantwoording_fysiek_informatiepunt_VVV_beh... Download
10_CDA_Claverveld Download
11_PSR_Huisartsen_zorgen Download
12_CU_Orionis_bewindvoering Download
13_GL_Uranium_in_de_Westerschelde Download
14_PSR_Verkrotting_en_verwaarlozing Download

Artikel 34 vragen 2018 openstaand en beantwoord

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_art._34_vragen_2018 Download
LPV_Beantwoording_Japanse_Duizendknoop Download
SGP_Beantwoording_Senioren_lopen_huur-_of_zorgtoes... Download
PSR_Beantwoording_Parkeerperikelen_Kroonjuweel Download
SGP_Beantwoording_Beleid_openbare_toiletvoorzienin... Download
SP_Beantwoording_Sabewa Download
50Plus_Beantwoording_Indicatiestelling_WMO Download
50Plus_Beantwoording_Kruispunt_Burg._Stemerdinglaa... Download
CU_Beantwoording_Toeteren_in_het_verkeer Download
VVD_Beantwoording_Vliegeractie Download
GL_Beantwoording_CO2_uitstoot Download
CU_Beantwoording_Honden_op_het_strand Download
VVD_Beantwoording_Oude_pomp_in_de_Nieuwstraat Download
SGP_Beantwoording_Vechtpartij_Nelson_Mandelapark Download
LD_Beantwoording_Onderwijs_in_Vlissingen Download
SGP_Beantwoording_Illegaal_dumpen_in_en_naast_onde... Download
CU_Beantwoording_Bruiloftsstoeten Download
CDA_Beantwoording_gebiedsgerichte_aanpak_Nollebos Download
POV_Beantwoording_Rotonde_Sloeweg Download
SP_Beantwoording_Sluiting_Lidl_Pablo_Picassoplein Download
50Plus_Beantwoording_Veranderopgave_inburgering_ni... Download
50Plus_Beantwoording_Geluidsoverlast_Bossenburgh-S... Download
LPV_Beantwoording_Jaarverslag_Bureau_Leerlingzaken Download
CDA_Beantwoording_OZB_tarief_sportverenigingen Download
PSR_Beantwoording_Politiezorg_in_het_havengebied Download
CU_Beantwoording_Onveilige_situaties_bedrijventerr... Download
SGP_Beantwoording_Illegale_bouwwerken_Bossenburg Download
LPV_Beantwoording_ziekenhuiszorg_op_Walcheren Download
LPV_Beantwoording_Verwarmen_pand_bibliotheek Download
50Plus_Beantwoording_Onafhankelijke_burger_adviseu... Download
CU_Beantwoording_Porthos Download
SP_Beantwoording_Oostbeer Download
SGP_Beantwoording_Zonnepanelen_vrijstellen_van_WOZ... Download
CU_Beantwoording_lang_parkeren_vrachtauto's_Kennis... Download
POV_Beantwoording_Arsenaalplein Download