Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Artikel 34 vragen

Raadsleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van Burgemeester en wethouders (B&W). Deze vragen worden 'Artikel 34 vragen' genoemd. Binnen 20 dagen moet B&W deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Beantwoording Artikel 34 vragen

De gemeenteraad komt periodiek bijeen. De gemeente Vlissingen heeft commissievergadering (Ruimte en Algemeen & Sociaal) en een besluitenraad. In de Besluitenraad staat de beantwoording van de Artikel 34 vragen op de agenda.
Tijdens de Besluitenraad kunnen de raadsleden nog een korte toelichting geven op hun vragen en om een nadere verduidelijking vragen aan het college op de gegeven antwoorden. Als een raadslid uitgebreid in wil gaan op de beantwoording van de Artikel 34 vragen, kan hij/zij gebruik maken van het zogenaamde 'agenderingsrecht'. Het agendapunt wordt dan later nog een keer uitgebreid besproken in een andere vergadering.

Overzicht vragen en antwoorden

In het op deze pagina gepresenteerde overzicht, ziet u de gestelde vragen van de laatste 3 maanden. Een aantal hiervan is beantwoord, een aantal nog niet. Dit overzicht wordt elke week bijgewerkt.

Artikel 34 vragen 2019 openstaand en beantwoord

Downloads
TitelTypeDownload
01_CDA_Beantwoording_VOG_en_vertrouwens_persoon Download
02_GL_Beantwoording_vuurwerk Download
03_PSR_Beantwoording_tijdelijke_huisvesting_Tweema... Download
04_SGP_Beantwoording_muziek_Podium_Zeeland Download
05_50PLUS_Beantwoording_Schulden_door_lage_bijstan... Download
06_CDA_Beantwoording_Middelburg_knooppunt_snellere... Download
07_GL_Beantwooording_participatieproces_Nollebos_W... Download
08_PvdA_Beantwoording_aanvullende_vragen_burgerpar... Download
09_SGP_Beantwoording_fysiek_informatiepunt_VVV_beh... Download
10_CDA_Beantwoording_Claverveld Download
11_PSR_Beantwoording_huisartsen_zorgen Download
12_CU_Beantwoording_Orionis_bewindvoering Download
13_GL_Beantwoording_uranium_in_de_Westerschelde Download
14_PSR_Beantwoording_verkrotting_en_verwaarlozing Download
15_VVD_CDA_POV_SGP_PvdA_Beantwoording_geanonimisee... Download
16_SGP_Beantwoording_de_stoppen_slaan_door_op_de_w... Download
17_D66_CDA_Beantwoording_Vlissingen_strand_voor_ie... Download
18_SGP_Beantwoording_natuur_inclusief_bouwen Download
19_SGP_Beantwoording_kruising_Sloeweg_Weyevlietweg Download
20_PSR_Beantwoording_parkeerbeleid_vergunninghoude... Download
21_VVD_Beantwoording_parkeerdruk_Stenenbeer Download
22_SP_Beantwoording_moskee Download
23_SGP_Beantwoording_onterechte_afwijzing_kwijtsch... Download
24_Pvda_POV_CDA_Beantwoording_Pier7 Download
25_GL_Beantwoording_risico's_nucleaire_transporten... Download
26_SGP_Beantwoording_Jaagpad Download
27_CU_Beantwoording_vuurwerk_afsteken_oud_en_nieuw Download
28_SGP_Beantwoording_Vlissingen_en_de_regionale_en... Download
29_SGP_Beantwoording_last_onder_dwangsom_voor_drug... Download
30_CU_Beantwoording_Mercuur_theehuis Download
31_CU_Beantwoording_meldpunt_gevaarlijke_honden Download
32_VVD_Beantwoording_parkeerdruk_Stenenbeer_vervol... Download
33_CDA_Beantwoording_bijdrage_slag_om_de_Schelde Download
34_GL_Beantwoording_schuldhulpverlening_bij_Orioni... Download
35_CDA_Beantwoording_afwijzingsbrief_SIPO Download
36_POV_Beantwoording_Sta_op_Zorg_Scheldestraat Download
37_VVD_Beantwoording_scheepswrakje Download
38_LPV_Beantwoording_reglement_op_de_monumentencie Download
39_POV_CDA_Beantwoording_Scheldekwartier Download
40_SGP_Beantwoording_oplossing_tegen_hardrijders Download
41_GL_Beantwoording_parkeeroverlast Download
42_POV_Scheldekwartier_Broederband Download
43_GL_Aanvullende_vragen_risico's_nucleaire_transp... Download
44_50PLUS_Beantwoording_kadernota_Orionis Download
45_LPV_Verkeersveiligheid_Sottegemstraat Download
46_SP_Collectieve_zorgverzekering_gemeenten Download
47_SP_Verkeersveiligheid_Bloemenbuurt Download
48_LPV_Restauratie_stationsgebied Download
49_SP_Extra_budget_jeugdzorg Download
50_SP_CETA Download
51_SGP_Geen_bankjes_wel_troep_op_Karolingenburg Download
53_POV-PvdA_Verkoop_gebouw_voormalige_bibliotheek Download
52_LPV-VVD-D66_achterstallig_onderhoud_hockeyvelde... Download

Artikel 34 vragen 2018

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_art._34_vragen_2018 Download