Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Artikel 34 vragen

Raadsleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van Burgemeester en wethouders (B&W). Deze vragen worden 'Artikel 34 vragen' genoemd. Binnen 20 dagen moet B&W deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Beantwoording Artikel 34 vragen

De gemeenteraad komt periodiek bijeen. De gemeente Vlissingen heeft commissievergadering (Ruimte en Algemeen & Sociaal) en een besluitenraad. In de Besluitenraad staat de beantwoording van de Artikel 34 vragen op de agenda.
Tijdens de Besluitenraad kunnen de raadsleden nog een korte toelichting geven op hun vragen en om een nadere verduidelijking vragen aan het college op de gegeven antwoorden. Als een raadslid uitgebreid in wil gaan op de beantwoording van de Artikel 34 vragen, kan hij/zij gebruik maken van het zogenaamde 'agenderingsrecht'. Het agendapunt wordt dan later nog een keer uitgebreid besproken in een andere vergadering.

Overzicht vragen en antwoorden

In het op deze pagina gepresenteerde overzicht, ziet u de gestelde vragen van de laatste 3 maanden. Een aantal hiervan is beantwoord, een aantal nog niet. Dit overzicht wordt elke week bijgewerkt.

Downloads
Titel Type Download
06 50PLUS - Doelgroep ouderen-senioren 2020   Download
05 50PLUS-POV - Buitenproportionele kosten CZ zorgverzekeringen   Download
04 SGP - Behoud historische gevelstenen Ravensteynplein   Download
03 POV-CDA Leges bestemmingsplannen Scheldekwartier   Download
02 PSR Beantwoording jaarwisseling 2019 2020   Download
01 CU - Beantwoording vuurwerk oudejaarsviering   Download
58 SGP - Roestige overkapping Lange Zelke   Download
57 SGP - Ongeluk Soeweg Weyevlietweg   Download
Downloads
Titel Type Download
Overzicht art. 34 vragen 2018   Download
Overzicht art. 34 vragen 2019   Download