Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Artikel 34 vragen

Raadsleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van Burgemeester en wethouders (B&W). Deze vragen worden 'Artikel 34 vragen' genoemd. Binnen 20 dagen moet B&W deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Beantwoording Artikel 34 vragen

De gemeenteraad komt periodiek bijeen. De gemeente Vlissingen heeft commissievergaderingen (Ruimte en Algemeen & Sociaal) en een raadsvergadering. In de raadsvergadering staat de beantwoording van de Artikel 34 vragen op de agenda.
Tijdens de raadsvergadering kunnen de raadsleden nog een korte toelichting geven op hun vragen en om een nadere verduidelijking vragen aan het college op de gegeven antwoorden. Als een raadslid uitgebreid in wil gaan op de beantwoording van de Artikel 34 vragen, kan hij/zij gebruik maken van het zogenaamde 'agenderingsrecht'. Het agendapunt wordt dan later nog een keer uitgebreid besproken in een andere vergadering.

Overzicht vragen en antwoorden

In het, op deze pagina gepresenteerde overzicht, ziet u de gestelde vragen van de laatste 3 maanden. Een aantal hiervan is beantwoord, een aantal nog niet. Dit overzicht wordt elke week bijgewerkt. Onderaan de pagina vindt u een overzicht met alle ingediende en beantwoorde art.34 vragen. De bestanden zelf kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@Vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Als de downloadmogelijkheid niet zichtbaar is

Als u via uw mobiele telefoon of tablet/Ipad de bijgevoegde documenten bekijkt, dan kan het voorkomen dat u niet gelijk de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid in beeld krijgt. Dit zijn de meest rechtse kolommen van de tabel. 

  • Is dit het geval op uw mobiele telefoon, dan raden wij u aan om op de betreffende pagina een keertje van rechts naar links te vegen ('swipen'). U ziet dan de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen;
  • Is dit het geval op uw tablet/Ipad, dan ziet u onderaan de downloadtabel een (licht)grijze schuifbalk verschijnen. Als u deze naar rechts schuift, dan ziet u de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen.
Downloads
Titel Type Download Lees voor
70._50PLUS_-_Vlissingse_voedselbank Download Lees voor
71._50PLUS_-_Archiveren_muziek_uit_de_stad_en_regio Download Lees voor
72._50PLUS_-_Werk_en_huisvesting_Oekraïners Download Lees voor
73._GL_-_Steekincidenten_door_jongeren Download Lees voor
74._PSR_-_Herstelwerkzaamheden_schade_aan_wegdek_stoepen Download Lees voor
75._PvdA_-_Aanvullende_vragen_ventilatie_op_scholen Download Lees voor
76._PSR_-_Aanvullende_vragen_vervuilde_grond_en_grondwater_Enegieweg Download Lees voor
77._SGP_-_Oostkerk_Vlissingen Download Lees voor
78._FVD_-_iVRI_(intelligente_verkeersregelinstallatie) Download Lees voor
79._-_Pvda_SP_POV_SGP_FVD_50PLUS_D66_Governance_inkoop_Jeugdzorg_Zeeland Download Lees voor
80._VVD_-_Bouwvrijstelling_stikstof Download Lees voor
81._POV_-_Vergunningverlening_van_rechtswege Download Lees voor
82._POV_-_WMO Download Lees voor
83._CU_-_Slavernijverleden Download Lees voor
84._LPV_-_Buurtpreventieteams Download Lees voor
85._SGP_-_Huisvesten_intnationale_werknemers Download Lees voor

Jaaroverzicht

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Overzicht_artikel_34_vragen_2020 Download Lees voor
Overzicht_Artikel_34_vragen_2021 Download Lees voor
Overzicht_art.34_vragen_2022 Download Lees voor