Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspreken

Het kan voorkomen dat u als burger of bedrijf de behoefte heeft om raadsleden toe te spreken in haar vergadering. Hier zijn regels aan verbonden. Als u wilt inspreken, kunt u contact opnemen met de griffie. Dit kan via griffie@vlissingen.nl of (0118) 48 71 45. 

Regels

Om u op weg te helpen, staan hieronder een aantal regels waar het inspreken aan gebonden is.

  • Inspreken kan in principe in alle raad- en commissievergaderingen, maar in de gemeenteraadsvergadering (besluitenraad) mag het alleen over geagendeerde onderwerpen gaan. In de commissie mag het over alle onderwerpen gaan;
  • Aanmelden voor inspreken kan tot 15.00 uur van de dag waarop de vergadering gehouden wordt. Dit kan telefonisch of via de mail;
  • Het inspreken is beperkt tot maximaal 5 minuten. Als er veel insprekers zijn, kan door de voorzitter van de vergadering worden bepaald dat de spreektijd ingekort moet worden;
  • In de raadszaal wordt respectvol met elkaar omgegaan. Het is om die reden niet toegestaan om beledigingen te uiten in uw inspraak. Als u zich hier niet aan kan houden, zal de voorzitter u het woord ontnemen;
  • Het is raadzaam uw inspraak op te schrijven. U kunt deze dan na uw inspraak afgeven bij de griffie, die uw inspraak toevoegt aan het verslag.