Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Schoolbezoek leerlingen groep 7 en 8 Ravenstein

Gepubliceerd op 23 januari 2020
Schoolbezoek leerlingen Ravenstein

Afgelopen weken hebben leerlingen van groep 7 en 8 van de Ravenstein in Vlissingen les gehad over politiek. Tijdens deze lessen doen de leerlingen ervaring op met onze democratische principes. Zoals gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting, regels en afspraken en besluitvormingsprocessen.
De leerlingen krijgen meer kennis over het politieke systeem in Nederland, de hoofdzaken van de Nederlandse staatsinrichting. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Dialoog, discussie en debat

De leeractiviteiten richten zich op dialoog, discussie en debat. De leerlingen kruipen in de huid van politici en ervaren hoe het is om verschillende belangen te behartigen, je mening te verdedigen en met andere partijen tot een compromis te komen. Dit leren zij door het oprichten van een eigen politieke partij, een partijprogramma te schrijven en deze ook te presenteren en het houden van een debat.

Bezoek aan het stadhuis

De leerligen startten met de kennismaking met de griffier en de bode. Na de pauze werd de raadsvergadering voorbereid. Het raadsvoorstel werd door de (kinder)bode uitgedeeld en de fracties/politieke partijen hadden zich voorbereid op de raadsvergadering. Net als de (kinder)wethouders, de (kinder)burgemeester, de (kinder)griffier en de (kinder)bode.

Raadsvergadering

Daarna volgde het echte werk, de raadsvergadering. Samen in debat en overleg, volgens de volgende agenda.

 1. Opening en mededeling
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Spreekrecht burgers
 4. Raadsvoorstellen. Bespreekstukken:
  4.1 Speelveldjes
  4.2 Zwerfafval
 5. Raadsvoorstellen: Routinestukken en
  5.1 Zebrapaden
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Iedereen heeft actief meegedaan, het was een leuke en leerzame ochtend!