Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de nieuwste RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Documenten in PDF-formaat

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Raadsinformatiebrieven

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2017 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_januari_2019 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_februari_2109 Download
Overzicht_raadsinformatiebrief_maart_2019 Download
Eigen_bijdrage_Wmo_maatwerkvoorzieningen_en_uitvoe... Download
Toekenning_Interreg_2_Zeeen_subsidies Download
Aanbestedingsprocedure_stranden Download
Beermaatregelen_monitoring_SS_Spyros_Armenakis Download
Preventief_toezicht_2019_met_bijlage Download
Uitspraak_kort_geding_SVV Download
Kort_geding_Transvion Download
Uitwerkingsplan_Valkhof Download
Thuisbegeleiding_zonder_indicatie Download
Rapport_monitoring_sociaal_domein_met_bijlage Download
Stichting_Zeeuws_Platform_Stralingsrisico_met_bijl... Download
Evaluatie_PvA_overlast_Scheldebuurt_met_bijlage Download
Schade_aan_kunstwerk Download
Uitvoering_motie_PSR_proces_beleidsnota_Orionis_Wa... Download
Jaarverslag_2017-2018_RBLW_met_bijlage Download
Wijktafels_boulevard Download
Motie_trailerhelling_met_bijlagen Download
Voortgang_realisatie_scholen_Souburg_Zuid Download
Resultaten_onderzoek_motie_SP_inzake_toeristenbela... Download
Toegankelijkheid_stembureaus_voor_mindervaliden Download
Collectieve_aanpak_sanering_asbestdaken Download
Bezuingingstaakstelling_Gemeentearchief Download
Planning_van_de_jaarrekening_2018 Download
Rapportage_TSD_en_voortgang_verbeterplan_Casus_Zee... Download
Onwikkeling_aanbesteding_doelgroepenvervoer Download
Deelname_experiment_gesloten_coffeeshopkete_met_bi... Download
Contracteren_2_leveranciers_hulpmiddelen_WMO Download
Aanvragen_omgevingsvergunning_met_bijlage Download
Jaarstukken_2018_Orionis_Walcheren_met_bijlage Download
Concept_jaarstukken_2018_met_bijlage Download
Motie_Steenbreek Download
Evaluatie_PvA_Orionis_Walcheren_met_bijlage Download
Jaarverslag_WMO_adviesraad_2018_met_bijlage Download
Rapportage_Ecorys_inzake_second_opinion_grex_gemee... Download
Jaarverslag_toezicht_kinderopvang_met_bijlage Download
Vestiging_Drankgigant_President_Rooseveltlaan_met_... Download
Vaststelling_beleidsregel_gebruikswijzigingen_Bask... Download
Overschrijding_kosten_Porthos Download
Reactie_college_initiatiefvoorstel_raadswerkgroep_... Download