Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de nieuwste RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Documenten in PDF-formaat

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Raadsinformatiebrieven

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2017 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_januari_2019 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_februari_2109 Download
Overzicht_raadsinformatiebrief_maart_2019 Download
Overzicht_raadsinformatiebrief_april_2019 Download
Resultaten_onderzoek_motie_SP_inzake_toeristenbela... Download
Toegankelijkheid_stembureaus_voor_mindervaliden Download
Collectieve_aanpak_sanering_asbestdaken Download
Bezuingingstaakstelling_Gemeentearchief Download
Planning_van_de_jaarrekening_2018 Download
Rapportage_TSD_en_voortgang_verbeterplan_Casus_Zee... Download
Onwikkeling_aanbesteding_doelgroepenvervoer Download
Deelname_experiment_gesloten_coffeeshopkete_met_bi... Download
Contracteren_2_leveranciers_hulpmiddelen_WMO Download
Aanvragen_omgevingsvergunning_met_bijlage Download
Jaarstukken_2018_Orionis_Walcheren_met_bijlage Download
Concept_jaarstukken_2018_met_bijlage Download
Motie_Steenbreek Download
Evaluatie_PvA_Orionis_Walcheren_met_bijlage Download
Jaarverslag_WMO_adviesraad_2018_met_bijlage Download
Rapportage_Ecorys_inzake_second_opinion_grex_gemee... Download
Jaarverslag_toezicht_kinderopvang_met_bijlage Download
Vestiging_Drankgigant_President_Rooseveltlaan_met_... Download
Vaststelling_beleidsregel_gebruikswijzigingen_Bask... Download
Overschrijding_kosten_Porthos Download
Planning_scholing_vrijwillig_burgeradviseurs Download
Meicirculaire_2019_met_bijlage Download
Reactie_college_initiatiefvoorstel_raadswerkgroep_... Download
Werving_en_selectie_directeur_Orionis Download
Uitvoeringsprogramma_integraal_veiligheidsbeleid_m... Download
Herontwikkeling_Molenweg_van_Ginkelstraat_met_bijl... Download
Popklimaat_Vlissingen_en_de_Piek_met_bijlagen Download
Gebiedsteams_en_regie_op_complexe_casuïstiek Download
Beeindiging_collectieve_aanpak_sanering_asbestdake... Download
Onwikkelagenda_Sociaal_Domein Download
Huisvesting_team_Stadsbeheer_Vlissingen Download
Timmerfabriek Download