Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de nieuwste RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Documenten in PDF-formaat

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Raadsinformatiebrieven, 2018

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2017 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_januari_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_februari_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_maart_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_april_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_mei_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_juni_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_juli_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_augustus_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_september_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_oktober_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_november_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_december_2018 Download
Evaluatie_en_financiele_verantwoording_mantelzorgw... Download
Volksreferendum_buiten_de_Kieswet Download
Vrijwillige_cliëntondersteuning_door_VBS's Download
Start_zienswijzenprocedure_ontwerpbp_Stadshaven Download
Honden_op_het_strand_met_bijlagen Download
Vervallen_4e_kwartaalrapportage_2018 Download
Faunamaatregelen_Scheldekwartier Download
Voortzetting_pilotperiode_afvalinzameling_in_proef... Download
Subsidieverlening_Humanitas Download
Aanbevelingen_Rekenkamer_doelgroepenvervoer Download
Motie_beschikbaarhouden_openbare_trailerhelling_2e... Download
Beheer_en_bewaking_Walcherse_stranden Download
Actualiteiten_Scheldekwartier Download
Reactie_Provincie_op_actualisatie_Walcherse_woning... Download
Toetsingskader_gebruikswijzigingen_bedrijventerrei... Download
Benoeming_nieuwe_voorzitter_en_leden_WMO_adviesraa... Download
Voortgang_Zeeuwse_samenwerking_Sociaal_domein Download
Uitvoering_motie_LPV_waterstof_het_nieuwe_aardgas_... Download
Ontwerp_evementenkalender_2019_met bijlagen Download
Actieplan_Vlissingen_binnenstad_aan_zee_met_bijlag... Download