Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze kunt u opvragen bij de griffie.

Als de downloadmogelijkheid niet zichtbaar is

Als u via uw mobiele telefoon of tablet/Ipad de bijgevoegde documenten bekijkt, dan kan het voorkomen dat u niet gelijk de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid in beeld krijgt. Dit zijn de meest rechtse kolommen van de tabel. 

  • Is dit het geval op uw mobiele telefoon, dan raden wij u aan om op de betreffende pagina een keertje van rechts naar links te vegen ('swipen'). U ziet dan de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen;
  • Is dit het geval op uw tablet/Ipad, dan ziet u onderaan de downloadtabel een (licht)grijze schuifbalk verschijnen. Als u deze naar rechts schuift, dan ziet u de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen.

Raadsinformatiebrieven oktober 2021

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Systematiek berekenen tekort Sociaal Domein en Werk & Inkomen (art.12) Download Lees voor
Strategisch Plan North Sea Port met bjlage Download Lees voor
Actualisering normen- en toetsingskader 2021 Download Lees voor
Continuering overleg Zeeuwse overheden met bijlage Download Lees voor
Uitvoering motie mozaïeken Louis van Roode hotel Britannia Download Lees voor
Besluitvorming regionale mobiliteitsstrategie met bijlage Download Lees voor
Rapporten Decisio en STEC over internationale werknemers met bijlagen Download Lees voor
Zienswijze stichting Islamitische basisschool in gemeente Vlissingen met bijlage Download Lees voor

Raadsinformatiebrieven november 2021

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Tweejaarlijks inspectierapport van het Zeeuws Archief over informatiebeheer met bijlage Download Lees voor
Behoefteonderzoek flexwonen Zeeland en de stand van zaken actielijn Flexibele schil met bijlage Download Lees voor
Rechtmatigheid - In control statement Download Lees voor
Ontwikkelingen buurtteams Vlissingen Download Lees voor
Aanvraag omgevingsvergunning woningbouw locatie Zuidwateringstraat 12 te Ritthem Download Lees voor
Principebesluit NAVO-oefeningen en operaties helikopterbewegingen met bijlage Download Lees voor
Verzoek COA Noodopvang Asielzoekers in de voormalige Marinekazerne Download Lees voor
Verkenning omgevingsvisie met bijlagen Download Lees voor
Factsheet afval gemeente Vlissingen feiten en cijfers met bjlage Download Lees voor
Mobiliteitsvisie, wegenstructuur en p.v.a. wegenstructuur Walcheren met bijlagen Download Lees voor
Contract met De Bode voor plaatsing BGK Download Lees voor
Voortgang Delta Kenniscentrum Download Lees voor
BGTS North Sea Port district met bijlage Download Lees voor
Uitvoeringsplan RES 1.0 2021-2023 Download Lees voor
Jaarwisseling Download Lees voor

        

Overzicht

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven,_overzicht_2020 Download Lees voor
Overzichtslijst Raadsinformatiebrieven tot 1 december 2021 Download Lees voor