Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de nieuwste RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Documenten in PDF-formaat

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Raadsinformatiebrieven, 2018

 

 

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2017 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_januari_2018 Download
Benoeming_WMO_adviesraad Download
Aanjaagregeling_Zeeland_in_stroomversnelling Download
Opdracht_evaluatie_klantproces_Sociaal_Domein Download
Evenementenkalender Download
evenementenkalender_bijlage_1 Download
evenementenkalender_bijlage_2 Download
Omgevingsvergunning_Scheldekraan Download
Omgevingsvergunning_Scheldekraan_bijlage Download
Invoering_parkeerbeleid_per_1-1-2018 Download
De_Piek Download
De_Piek_bijlage_persbericht Download
Notitie_de_Piek Download
Motie_behoud_pulsvisserij Download
Aanbod_Zeeland_nav_regeerakkoord Download
Aanbod_Zeeland_nav_regeerakkoord_bijlage Download
Borging_werkwijze_aan_de_buurt Download
Evaluatie_PvA_Orionis Download
Evaluatie_pva_Orionis_2017_bijlage Download
Millieubeleid_klimaat_en_energie Download
Milieubeleid_klimaat_en_energie_bijlage_1 Download
Ontwikkelplot_de_vesting_Scheldekwartier Download
Rapportage_i-sociaal_domein_2018 Download
Rapportage_i-Sociaal_domein_bijlage_1 Download
Rapportate_i-sociaal_domein_2018_bijlage_2 Download
SIPO Download
Collegelid_in_toezichthoudend_orgaan_NSP Download
De_staat_van_Zeeland_2017 Download
Staat_van_Zeeland_2017_bijlage Download
Verjagen_meeuwen_Scheldekwartier Download
Lemon_2017 Download
Lemon_2017_bijlage_1 Download
Lemon_2017_bijlage_2 Download
Lemon_2017_bijlage_3 Download
Percelen_Donkereweg_Ritthem Download
Verwerving_Arabesk Download
Begroting_Archipelscholen_2018 Download
Begroting_Archipelscholen_2018_bijlage Download
Handreiking_gegevensdeling Download
Handreiking_gegevensdeling_bijlage Download
MuZeeum Download
MuZeeum_bijlage_1 Download
MuZeeum_bijlage_2 Download
MuZeeum_bijlage_3 Download
MuZeeum_bijlage_4 Download
MuZeeum_bijlage_5 Download
MuZeeum_bijlage_6 Download
MuZeeum_bijlage_7 Download
MuZeeum_bijlage_8 Download
MuZeeum_bijlage_9 Download
MuZeeum_bijlage_10 Download
MuZeeum_bijlage_11 Download
MuZeeum_bijlage_12 Download
MuZeeum_bijlage_13 Download
MuZeeum_bijlage_14 Download
MuZeeum_bijlage_15 Download
Evaluatie_coalitieakkoord_2014-2018 Download
Evaluatie_coalitieakkoord_2014-2018_bijlage Download
Beantwoording_raadsvraag_personele_ontwikkeling_20... Download
Beantwoording_raadsvraag_personele-ontwikkeling_20... Download
Beantwoording_raadsvraag_personele_ontwikkeling_20... Download
Inzage_en_advies_WMO-adviesraad_gezondheidsnotitie... Download
Evaluatierapport_besturenfusie_Mondia_Scholengroep Download
Evaluatierapport_besturenfusie_Mondia_Scholengroep... Download
Nollebos Download
Voorgestelde_wijze_saneren_algemene_reserve Download
Voorgestelde_wijze_saneren_algemene_reserve_bijlag... Download
Participatie_gemeente_Vlissingen_in_bestuurlijk_pl... Download
Second_opinion_grondexpolitaties Download
Industrielawaai_Edisonpark Download
Industrielawaai_Edisonpark_bijlage_1 Download
Industrielawaai_Edisonparkt_bijlage_2 Download
Industrielawaai_Edisonpark_bijlage_3 Download
Industrielawaai_Edisonpark_bijlage_4 Download
Industrielawaai_Edisonpark_bijlage_5 Download
Festivalfonds Download
Evaluatie_wijklpannen Download
Evaluatie_wijkplannen_bijlage Download
Vervolg_inspectierapport_overleden_baby Download
Vervolg_inspectierapport_overleden_baby_bijlage_1 Download
Vervolg_inspectierapport_overleden_baby_bijlage_2 Download
Vervolg_inspectierapport_overleden_baby_bijlage_3 Download
Terugplaatsen_Scheldekraan Download
Terugplaatsen_Scheldekraan_bijlage Download