Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de nieuwste RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl.

2020, kwartaal 1

Downloads
Titel Type Download
Aanbesteding tijdelijke huisvesting scholen Souburg zuid   Download
Subsidieplafond MO en VO 2020   Download
Evenementenkalender 2020 met bijlagen   Download
Raadsinformatiebrief locatie lichtmonument levenslicht   Download
Raadsinformatiebrief aanvullende subsidie tbv SARCC projecten   Download
Raadsinformatiebrief Vaststellen beleidsregels huisvesting internationale werknemers met bijlage   Download
Raadsinformatiebrief signalen uit de media en de marinierskazerne   Download
Raadsinformatiebrief aanleg glasvezelkabel Delta Fiber   Download
Raadsinformatiebrief Markaz nav gesprek staatssecretaris Visser 27 januari 2020 met bijlage   Download
Raadsinformatiebrief indienen aanvraag decentralisatie-uitkering Kerkenvisie met bijlage   Download
Raadsinformatiebrief aanvraag omgevingsvergunning Ravesteynplein   Download
Raadsinformatiebrief Voortgang participatieproces streefbeeld Nollebos/ Westduinpark   Download
Raadsinformatiebrief Voortgang en planning traject Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein   Download
Raadsinformatiebrief over "Besluit aanvullende uitkering 2019 t/m 2029 aan Vlissingen"   Download
Raadsinformatiebrief gewijzigde Leidraad Kwijtschelding 2020   Download

 

2019 en ouder

Downloads
Titel Type Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2019   Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2018   Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2017   Download
Overzicht raadsinformatiebrieven januari 2019   Download
Overzicht raadsinformatiebrief februari 2019   Download
Overzicht raadsinformatiebrief maart 2019   Download
Overzicht raadsinformatiebrief april   Download
Overzicht raadsinformatiebrief mei   Download
Overzicht raadsinformatiebrief juni   Download
Overzicht raadsinformatiebrief juli   Download
Overzicht raadsinformatiebrief augustus   Download
Overzicht raadsinformatiebrieven september   Download
Raadsinformatiebrief aanpak toeristische visie Vlissingen   Download
Raadsinformatiebrief jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds   Download
Raadsinformatiebrief burger- en ondernemerspeiling 2019   Download
Raadsinformatiebrief tiendaagse afsluiting Veerhavenweg met bijlage   Download
Raadsinformatiebrief beleidsregels huisvesting (inter)nationale werknemers met bijlagen   Download
Raadsinformatiebrief concept regionale energie strategie met bijlage   Download
Raadsinformatiebrief project renovatie transportriool fase 3   Download
Raadsinformatiebrief ontwikkelagenda; uitnodiging voor overleg op 12 november   Download
Raadsinformatiebrief Plan van aanpak artikel 12 en rapport visitatiecommissie met bijlagen   Download
Raadsinformatiebrief inventarisatie huidige situatie toerisme Vlissingen met bijlagen   Download
Raadsinformatiebrief verweerschrift administratief beroep SIPO tegen besluit gemeenteraad met bijlage   Download
Raadsinformatiebrief onderzoek TNO in de havens   Download
Raadsinformatiebrief kostenontwikkeling Wmo en Jeugdhulp 1e halfjaar 2019   Download
Raadsinformatiebrief verkooptraject accommodatie Spuistraat 6   Download
Raadsinformatiebrief intrekken aanbestding scholen en gymzaal Souburg Zuid   Download
Raadsinformatiebrief jaarverslag commissie bezwaarschriften 2018 met bijlage   Download
Raadsinformatiebrief cliëntervaringsonderzoek jeugd   Download
Raadsinformatiebrief onderzoeksrapport Wmo individuele begeleiding met bijlage   Download
Raadsinformatiebrief uitzending programma Narcostaat   Download
Raadsinformatiebrief kunstwerk Levenslicht   Download
Raadsinformatiebrief beheer en bewaking Walcherse stranden   Download
Raadsinformatiebrief jaarwisseling 2019-2020   Download
Raadsinformatiebrief versnellingsagenda 'Bescherming en opvang in Zeeland' met bijlagen   Download
Raadsinformatiebrief actualisering normen- en toetsingskader 2019 met bijlagen   Download
Raadsinformatiebrief ruiming zeemijnen   Download
Raadsinformatiebrief verhangen aandelen Evides naar aandeelhouders PZEM   Download
Raadsinformatiebrief subsidieplafonds en subsidieprogramma 2020 met bijlagen   Download
Raadsinformatiebrief Jaarrekening-liquidatierekening 2019 Zeeland Seaports met bijlage   Download
Raadsinformatiebrief legesverordening 2020 met bijlagen   Download
Raadsinformatiebrief resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018   Download
Raadsinformatiebrief biedingen corporaties voor 2020   Download
Raadsinformatiebrief wettelijke beoordeling van de waterkeringen en visie Arsenaalgebied   Download
Raadsinformatiebrief parkeren in schilgebieden Vlissingen   Download
Raadsinformatiebrief programmabegroting 2020 CZW-bureau   Download
Raadsinformatiebrief motie behoud fysiek toeristisch informatiepunt in Vlissingen   Download
Raadsinformatiebrief subsidieplafond maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2020   Download
Raadsinformatiebrief voortgangsinformatie invoering PxQ op stuksniveau bij de RUD-Zeeland   Download