Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze kunt u opvragen bij de griffie.

Meest recente raadsinformatiebrieven

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Overzichtslijst_Raadsinformatiebrieven_januari 2021 Download Lees voor
20210107_Uitstel_draagvlakmeting_BIZ_centrum Vlissingen_2021-2025 Download Lees voor
20210108_Rangorde_1e_uitvraag_complexgewijze_huisvesting_(inter)nationale_werknemers Download Lees voor
20210108_principebesluit_'s Heeren_Loo_Zuidbeekseweg Download Lees voor
20210108_Onderzoek_inpassing_niet_bedrijfsfuncties_toekomstig_bedrijventerrein_Baskensburg Download Lees voor
20210113_Skatepark_Westduin Download Lees voor
20210119_Sloop_overkapping_Lange_Zelke Download Lees voor
20210119_Ondersteuning_en_begeleiding_ouders_kinderopvangtoeslagaffaire Download Lees voor
20210120_Actualisering_normen-_en_toetsingskader_2020 Download Lees voor
20210120_Integraal_handhavings-_en_uitvoeringsprogramma_2021_iHUP_met_bijlage Download Lees voor
20210121_Afvalcontainers Download Lees voor
20210127_Evaluatie_jaarwisseling_2020-2021 Download Lees voor
20210128_Meerkostenregeling_Jeugdwet_en_Wmo_inclusief_centrumtaken Download Lees voor
20210204_Vaststelling_visie_Stationsgebied_Vlissingen_2025_met_bijlagen Download Lees voor
20210204_Uitvoeringsagenda_Flexibilisering_asielketen_en_Zeeuws_plan_van_aanpak_met_bijlagen Download Lees voor
20210204_Nieuwe_structuur_Zeeuwse_Samenwerking_Sociaal_Domein_met_bijlage Download Lees voor
20210210_Overzicht_verstrekte_subsidies_2021_met_bijlagen Download Lees voor
20210211_Afschrift_bewonersbrief_huisvesting_(inter)nationale_werknemers_met_bijlage Download Lees voor
20210211_Dr._Stumphiuspark Download Lees voor
20210211_Aanleg_glasvezelnetwerk Download Lees voor
20210223_Uitstel_invoering_BIZ_2021 Download Lees voor

        

Jaaroverzicht

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven,_overzicht_2020 Download Lees voor