Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze kunt u opvragen bij de griffie.

Als de downloadmogelijkheid niet zichtbaar is

Als u via uw mobiele telefoon of tablet/Ipad de bijgevoegde documenten bekijkt, dan kan het voorkomen dat u niet gelijk de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid in beeld krijgt. Dit zijn de meest rechtse kolommen van de tabel. 

  • Is dit het geval op uw mobiele telefoon, dan raden wij u aan om op de betreffende pagina een keertje van rechts naar links te vegen ('swipen'). U ziet dan de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen;
  • Is dit het geval op uw tablet/Ipad, dan ziet u onderaan de downloadtabel een (licht)grijze schuifbalk verschijnen. Als u deze naar rechts schuift, dan ziet u de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen.

Raadsinformatiebrieven juli 2021

Downloads
Titel Type Download Lees voor
RIB Benoeming nieuwe leden Wmo-adviesraad Vlissingen Download Lees voor
RIB Besluitvorming omgevingsvergunning woningbouwontwikkeling Vlissingsestraat Oost-Souburg Download Lees voor
RIB Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen Download Lees voor
RIB Blauw Geruite Kiel gaat over naar De Bode Download Lees voor
RIB Convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet Download Lees voor
RIB Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2021 Download Lees voor
RIB Stand van zaken I-criterium Download Lees voor
RIB Ontwikkelingen brandweerzorg Zeeland + Onderzoek brandweerzorg Walcheren Download Lees voor
RIB Ontwikkelingen brandweerzorg Zeeland + Onderzoek brandweerzorg Walcheren bijlage Download Lees voor
RIB Uitvoering beëindiging inzameling bedrijfsafval gemeente Vlissingen Download Lees voor

Raadsinformatiebrieven juni 2021

Downloads
Titel Type Download Lees voor
RIB 2e voortgangsrapportage Wind in de zeilen Download Lees voor
RIB 2e voortgangsrapportage Wind in de zeilen bijlage Download Lees voor
RIB Aanvullende bezuinigingen artikel 12 - betreffende mantelzorg Download Lees voor
RIB Beantwoording motie openbaar onderhoud Download Lees voor
RIB Beantwoording vragen Commissie Ruimte 3 juni 2021 - Nollebos Download Lees voor
RIB Bijdrage regiodeal asielketen Download Lees voor
RIB Correctie RIB Participatie en omgevingswet Download Lees voor
RIB Herijkte Boulevardsvisie in de inspraak Download Lees voor
RIB Herijkte Boulevardsvisie in de inspraak bijlage Download Lees voor
RIB Informatiebrief Energietransitie Download Lees voor
RIB Jaarstukken 2020 North Sea Port SE Download Lees voor
RIB Jaarverslag toezicht kinderopvang gemeente Vlissingen 2020 Download Lees voor
RIB Jaarverslag toezicht kinderopvang gemeente Vlissingen 2020 bijlage Download Lees voor
RIB Kermis Download Lees voor
RIB Kort geding aanbesteding routevervoer Walcheren Download Lees voor
RIB Motie leefbare en veilige boulevards Download Lees voor
RIB Motie wijktafels Download Lees voor
RIB Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Download Lees voor
RIB Onderzoek herpositionering en uitvoering centrumtaken Download Lees voor
RIB Principebesluit herbestemming OLV-kerk en pastorie Singel 106 Download Lees voor
RIB Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 Download Lees voor
RIB Stand van zaken Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) Download Lees voor
RIB Stoomhijskraan Schelde 38 ruimtelijke procedure Download Lees voor
RIB Uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024 Download Lees voor
RIB Uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024 bijlage Download Lees voor
RIB Wijziging beleidslijn ontruimingen Download Lees voor
RIB Wijziging beleidslijn ontruimingen bijlage Download Lees voor

        

Overzicht

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven,_overzicht_2021_tot_en_met_april Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven,_overzicht_2020 Download Lees voor