Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze kunt u opvragen bij de griffie.

Meest recente raadsinformatiebrieven

Downloads
Titel Type Download
20201201_Wind_in_de_zeilen_met_bijlagen Download
20201202_Planning_besluitvormingstraject_Streefbeeld_Nollebos Download
20201203_Legesverordening_2021 Download
20201203_Participatie_aanpak_strategische visie_met_bijlage Download
20201203_5e_begrotingswijziging_2020_OLAZ_met_bijlage Download
20201203_Inkoop- en_aanbestedingsbeleid_2020_met_bijlage Download
20201209_Nadere_regels_Wmo_en_Jeugd_2021_en_algemeen_gebruikelijke_voorzieningen_met_bijlagen Download
20201211_Programmabegroting_2021_en_1e_begrotingswijziging_2020_CZW-bureau Download
20201211_Jaarverslag_commissie_bezwaarschriften_2019 Download
20201211_Inwerkingtreding_Tijdelijke_wet_maatregelen_covid-19_met_bijlage Download
20201212_Opheffen_comité_bevrijding_Vlissingen Download
20201216_Subsidieplafonds_Maatschappelijke_opvang_en_Vrouwenopvang_2021 Download
20201216_Instemming_met_biedingen_2021_op_woonvisie_met_bijlagen Download
20201216_Aandeelhoudersstrategie_North_Sea_Port Download
20201217_Jaarwisseling_2020-2021 Download
20201217_Uitvoering_motie_SP_gratis_mondkapjes_minima Download
20201217_Subsidieplafonds_en_subsidieprogramma_2021_met_bijlagen Download
20201218_Resultaten_cliëntervaringsonderzoek_Wmo_2019 Download
20210107_Uitstel_draagvlakmeting_BIZ_centrum Vlissingen_2021-2025 Download
20210108_principebesluit_'s Heeren_Loo_Zuidbeekseweg Download
20210108_Onderzoek_inpassing_niet_bedrijfsfuncties_toekomstig_bedrijventerrein_Baskensburg Download
20210108_Rangorde_1e_uitvraag_complexgewijze_huisvesting_(inter)nationale_werknemers Download
20210113_Skatepark_Westduin Download
20210119_Sloop_overkapping_Lange_Zelke Download
20210119_Ondersteuning_en_begeleiding_ouders_kinderopvangtoeslagaffaire Download
20210120_Actualisering_normen-_en_toetsingskader_2020 Download
20210121_Afvalcontainers Download

        

Jaaroverzicht

Downloads
Titel Type Download
Raadsinformatiebrieven,_overzicht_2020 Download