Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de nieuwste RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Documenten in PDF-formaat

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Raadsinformatiebrieven, 2018

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2017 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_januari_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_februari_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_maart_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_april_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_mei_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_juni_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_juli_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_augustus_2018 Download
Jaarrekening_2017 Download
Uitspraak_rechtbank_over_Zeeuwse_erven Download
Uitspraak_rechtbank_over_Zeeuwse_erven,_ bijlage Download
Wijziging_groenaannemer Download
Aankoop_schuur_Scheldekwartier Download
Vastgestelde_jaarstukken_2017_Veiligheidsregio_Zee... Download
Beleidsnota_huisvesting_arbeidsmigranten Download
Fonds_tekortgemeenten Download
Procesafspraken_vervolg_Evaluatie_Klantproces_WMO_... Download
Procesafspraken_vervolg_Evaluatie_Klantproces_WMO_... Download
1e_begrotingswijziging_CZW Download
Voortgangsrapportage_Markaz_1e_helft_2018 Download
Bezuinigingstaakstelling_gemeentearchief Download
Woningmarktonderzoek_en_locatieonderzoek_Walcheren... Download
Jaarstukken_2017_CZW_bureau Download
Onderzoek_Trimbos-intstituut Download
Onderzoek_Trimbos-instituut_bijlage Download
Lood_in_de_bodem_resultaten_bodemonderzoeken Download
Uitstel_bouwrijkmaken_gronden_Markaz_terrein Download
Uitstel_bouwrijkmaken_gronden_Markaz_terrein_bijla... Download
Aanvraag_omgevingsvergunning_woningbouw_locatie_Ko... Download
Aanvraag_omgevingsvergunning_woningbouw_locatie_Ko... Download
Voortgangsbericht_strandbewaking_Nollestrand Download
Jaarverlag_en_jaarrekening_2017_Mondia_Scholengroe... Download
Jaarverlag_en_jaarrekening_2017_Mondia_Scholengroe... Download
Transformatieagenda_jeugd_Zeeland_2018-2021 Download
Transformatieagenda_jeugd_Zeeland_2018-2021_bijlag... Download
Wabo_verbouw_en_verandering_windmoelenpark_Landbou... Download
Plan_van_aanpak_illegale_bouwwerken_Bossenburgh_in... Download
Jaarverslag_2016-2017_RBL_Walcheren_incl_bijlage Download
Ontwerp_begrotingswijziging_2019_RUD-Zeeland_incl_... Download
Proces_rondom_art-12_rapport Download