Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze zijn op te vragen bij de griffie.

2020, meest recente raadsinformatiebrieven

Downloads
Titel Type Download
Raadsinformatiebrieven,_overzicht_tot_en_met_oktober_2020   Download
20201001_biedingen_2021_corporaties_op_volkshuisvestingsbeleid_met_bijlagen   Download
20201001_Jaarverslag_toezicht_kinderopvang_Vlissingen_2019_met_bijlagen   Download
20201001_Voorstellen_richtinggevende_besluiten_en_opdrachten_Plan_van_Aanpak   Download
20201005_Regioadvies_Zeeland_over_Wind op Zee_IJmuiden   Download
20201006_Vrijgeven_concept_visie_Stationsgebied_voor_inspraak_met_bijlagen   Download
20201007_Motie_Vlissingen_consumentenvuurwerk_vrij_met_bijlage   Download
20201007_Collectieve_Zorgverzekering_Gemeenten_2021   Download
20201013_TNO_rapport_en_uitvoeringsplan_zeehaven met_bijlagen   Download
20201015_Plan_van_aanpak_Transitievisie_warmte_met_bijlage   Download
20201028_Jaarrekening_en_jaarverslag_2019_GR_GGD_Zeeland_met_bijlage   Download
20201103_Notitie_preventie_Zeeland   Download
20201105_Resultaten_Ondernemerspeiling_2019   Download
20201105_Resultaten_Burgerpeiling_2019   Download
20201112_Begrotingsproces_2021_Orionis_Walcheren   Download
20201112_Besluit_sluiten_koop_en_ontwikkelovereenkomsten_Souburg-Noord_fase_2   Download
20201112_Omgevingswet_opnieuw_instellen_monumentencommissie_met_bijlage   Download
20201119_Ontwerp-nota_VTH_beleid_Zeeland   Download
20201120_Wensen_en_bedenkingen_procedure_ex_art_147a_Gemeentewet   Download
20201125_Vaststelling_PFAS_bodemkwaliteitskaart   Download