Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze zijn op te vragen bij de griffie.

2020, meest recente raadsinformatiebrieven

Downloads
Titel Type Download
Overzicht_tot_en_met_juni_2020   Download
20202906_Wijziging_basis- en_deelovereenkomst_maatschappelijke_ondersteuning   Download
20202606_Garantie_voor_Film_by_the_Sea   Download
20202606_Compensatiepakket_MARKAZ   Download
20202606_Aanvullend_beleid_woonvoorzieningen_Wmo   Download
20202406_Factsheet_Sport_en_Gezondheid_2019   Download
20202406_Opstarten_invordering_en_opleggen_aanslagen_gemeentelijke_belastingen   Download