Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze zijn op te vragen bij de griffie.

2020, meest recente raadsinformatiebrieven

Downloads
Titel Type Download
Overzicht_tot_en_met_februari   Download
20200503_Stand_van_zaken_extern_onderzoek_Orionis_Walcheren   Download
20200403_Opheffen_voorziening_fonds_der_Zeemans_en_Vissersbeurs   Download
20200303_Jaarplan_en_verhuizing_Zorguis_en_Veiligheidshuis_Zeeland   Download
20200226_Jaarrapportage_2018_Kwaliteitstoezicht_Wmo_GGD_Zeeland   Download
20200219_Woononderzoek_Zeeland_2019_en_locatieonderzoek_Walcheren   Download
20200213_Besluit_aanvullende_uitkering_2019_tot_en_met_2029_aan_Vlissingen   Download
20200212_Gewijzigde_Leidraad_Kwijtschelding_2020   Download
20200207_Voortgang_en_planning_traject_Zeeuwse_Samenwerking_Sociaal_Domein   Download
20200207_Voortgang_participatieproces_streefbeeld_Nollebos_Westduinpark   Download