Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze zijn op te vragen bij de griffie.

2020, meest recente raadsinformatiebrieven

Downloads
Titel Type Download
Overzicht_tot_en_met_maart   Download
202001305_Recreatief_lachgasgebruik   Download
20201305_Afsluiten_huurovereenkomst_Waterschap_Scheldestromen   Download
20200304_Compensatie_MARKAZ_met_bijlagen   Download
20202904_Voortgang_scholen_en_gymzaal_Souburg_Zuid   Download
20202904_Impact_coronacrisis_maatschappelijke_opvang_vrouwenopvang_en_beschermd_wonen   Download
20202404_Steunverzoeken_in_verband_met_coronamaatregelen   Download
20202304_Aanvraag_bouwvergunning_woningbou_locatie_Ravensteynplein_met_bijlagen   Download
20201604_Sociaal_domein_schriftelijke_inspiratieronde   Download
20201604_Compensatiemaatregelen_zorgaanbieders_en_vervoeraanbieders   Download
20201604_Wijknetwerken_Vlissingen   Download
20201404_Strategische_visie_met_bijlagen   Download
20201204_Participatieproces_visie_Arsenaalgebied   Download
20200904_Nieuwe_voortgansinfo_evaluatie_PxQ_van_RUD_Zeeland   Download
20200804_Stand_van_zaken_project_Markaz_compensatie   Download