Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze kunt u opvragen bij de griffie.

Als de downloadmogelijkheid niet zichtbaar is

Als u via uw mobiele telefoon of tablet/Ipad de bijgevoegde documenten bekijkt, dan kan het voorkomen dat u niet gelijk de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid in beeld krijgt. Dit zijn de meest rechtse kolommen van de tabel. 

  • Is dit het geval op uw mobiele telefoon, dan raden wij u aan om op de betreffende pagina een keertje van rechts naar links te vegen ('swipen'). U ziet dan de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen;
  • Is dit het geval op uw tablet/Ipad, dan ziet u onderaan de downloadtabel een (licht)grijze schuifbalk verschijnen. Als u deze naar rechts schuift, dan ziet u de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen.

Raadsinformatiebrieven juni 2022

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Walchers_integraal_Veiligheidsbeleid_2023-2026 Download Lees voor
Informatie_over_de_Wet_open_overheid Download Lees voor
Voortgangsrapportage_2021_en_uitvoeringsprogramma_2022_Integraal_veiligheidsbeleid_Vlissingen_met_bijlage Download Lees voor
Stand_van_zaken_bouw_school_Tweemaster-Kameleon_Oost-Souburg Download Lees voor
Uitstel_aanbesteding_beschermd_wonen_en_herziening_van_de_planning Download Lees voor
Jaarverslag_klachten_2021_met_bijlage Download Lees voor
Vaststelling_portefeuilleverdeling_college_2022-2026 Download Lees voor
Rapportage_garantstelling_2021_North_Sea_Porth_met_bijlage Download Lees voor
Verkoop_woonhuizen_Verkuijl_Quakkelaarstraat_107-109 Download Lees voor
Jaarverantwoording_toezicht_kinderopvang_2021 Download Lees voor
Jaarstukken_2021_North_Sea_Port_SE Download Lees voor
Evaluatie_jaren_2014-2021_monumentencommissie Download Lees voor
Stuurgroep_Wind_in_de_zeilen Download Lees voor

Raadsinformatiebrieven juli 2022

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Beëindigen_huur-_en_gebruiksovereenkomsten_locatie_Dreesstraat_en_Van_Bossestraat Download Lees voor
Ontwikkelingen_Crocuslaan_en_omgeving_met_bijlage Download Lees voor
Omgevingswet_behandelen_buitenplanse_OPA_met_bindend_advies Download Lees voor
Aanwijzen_van_gronden_gelegen_op_de_Kenniswerf_te_Vlissingen_met_bijlagen Download Lees voor
Informeren_raad_over_afwikkeling_Intervence_en_advies_governance_Zeeuwse_inkoop_met_bijlage Download Lees voor
Schetsontwerp_inrichtingsconcept_om_te_komen_tot_inrichtingsplan_boulevards_Evertsen_en_Bankert_met_bijlage Download Lees voor
Accountantsverslag_en_controleverklaring_jaarstukken_2021_met_bijlage Download Lees voor
Pilot_kermis_festival_Vlissingen_2022 Download Lees voor
Consultatie_komst_cruiseschip_voor_de_opvang_van_asielzoekers Download Lees voor
Geen_opvang_asielzoekers_op_cruiseschip_in_Vlissingen Download Lees voor
Tennis_en_voetbal_Souburg Download Lees voor
Subsidieaanvraag_Nollebos_-_Westduin-park Download Lees voor
Organisatievorm_buurtteams_per_2023 Download Lees voor
Voedseluitgifte_in_gemeente_Vlissingen Download Lees voor
Voorlopige_visie_Spuikom_en_start_inspraak_met_bijlage Download Lees voor
Uitvoeringsbesluit_afvalstoffenverordening_Vlissingen Download Lees voor
Herziening_minimabeleid Download Lees voor
Normen_-_en_toetsingskader_2022_met_bijlagen Download Lees voor
Resultaten_cliëntervaringsonderzoek_Wmo_2022 Download Lees voor
Verkeerssituatie_Vlissingsestraat_Oost_-_Souburg Download Lees voor
Evaluatie_evenementenbeleid_en_opstellen_nieuwe_evenementenvisie Download Lees voor
Evaluatie_pilot_opschorting_I-criterium_coffeeshops Download Lees voor
Huren_23_appartementen_aan_de_Van_Dishoeckstraat_te_Vlissingen Download Lees voor
Buiten_behandeling_stellen_aanvraag_Rescue_Vlissingen_op_17_augustus_2022 Download Lees voor
Besluitvorming_voor_praktisch_afhandelen_van_saneringslijsten_wegverkeerslawaai Download Lees voor
Stand van zaken 20 juli 2022 school De Tweemaster Download Lees voor

Overzicht

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven_overzicht_2021 Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven_overzicht_2020 Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven_overzicht_2022 Download Lees voor