Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de nieuwste RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Documenten in PDF-formaat

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Raadsinformatiebrieven, 2018

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2017 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_januari_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_februari_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_maart_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_april_2018 Download
Evaluatie_jaarwisseling_2017-2018 Download
Evaluatie_jaarwisseling_2017-2018_bijlage Download
Inventarisatie_zwemvaardigheid_2017-2018 Download
Inventarisatie_zwemvaardigheid_2017-2018_bijlage_1 Download
Inventarisatie_zwemvaardigheid_2017-2018_bijlage_2 Download
Inventarisatie_zwemvaardigheid_2017-2018_bijlage_3 Download
Inventarisatie_zwemvaardigheid_2017-2018_bijlage_4 Download
Reactie_college_op_initiatiefvoorstel_parkeren_Zee... Download
Onderzoek_TSD_vervolghulp_na_Veilig_Thuis Download
Onderzoek_TSD_vervolghulp_na_Veilig_Thuis_bijlage Download
Verkeershinder_door_omleiding_weekend_van_26-5 Download
Uitspraak_beroep_besluit_gemeenteraad Download
Verlenging_inhuur Download
Planning_jaarrekening_2017_gemeente_Vlissingen Download
Zomeraanpak_2018 Download
Zomeraanpak_2018_bijlage Download
Pop_in_Vlissingen Download
Groot_onderhoud_Sloebrug Download
Monitoring_Sociaal_Domein Download
Monitoring_Sociaal_Domein_bijlage Download
Voortgangsbericht_PvA_Donkereweg_Ritthem Download
Intrekken_aanvraag_opneming_Islamitische_school_in... Download
Evaluatie_aanwijzingsbesluit_huivestingsverodening... Download
4e_kwartaalrapportage_2017_Porthos Download
4e_kwartaalrapportage_2017_Porthos_bijlage Download
Ontwerpbegroting_2019_en_meerjarenraming_2020-2022... Download
Ontwerpbegroting_2019_en_meerjarenraming_2020-2022... Download
Omgevingsvergunning_Kanaalstraat_10 Download
Ontwerp_jaarrekening_2017_GR_Zeeland_Seaports Download
Ontwerp_jaarrekening_2017_GR_Zeeland_Seaports_bijl... Download
Planning_jaarrekeningen_2017_Zeeland_Seaports Download
Evaluatie_evenementen_2017 Download
Evaluatie_evenementen_2017_bijlage Download
Jaarstukken_2017_Stichting_Archipel_scholen Download
Jaarstukken_2017_Stichting_Archipel_scholen_bijlag... Download
Afrondende_fase_fusie_Zeeland_Seaports_en_Havenbed... Download
Raadsinformatiebrief internetconsultatie... Download
Internetconsultatie_wetsontwerp_abonnementstarief_... Download
Portefeuilleverdeling_college Download
Portefeuilleverdeling_college_bijlage Download
Voortgang_scholen_Souburg_Zuid Download
Voortgang_scholen_Souburg_Zuid_bijlage Download
Evaluatie_pentekening Download
Evaluatie_pentekening_bijlage Download
Advies_regionale_woningmarktafspraken_Walcheren_ra... Download
Advies_regionale_woningmarktafspraken_Walcheren_ra... Download
Advies_regionale_woningmarktafspraken_Walcheren_ra... Download
Planning_besluitvorming_evaluatie_pentekening Download
Planning_besluitvorming_evaluatie_pentekening_bijl... Download
Vaststellen_jaarrekening_2017 Download
Vervolg_herbestemmin_na_tender_Machinefabriek Download
Beslissing_op_bezwaar_Omroep_Zeeland Download
Beslissing_op_bezwaar_Omroep_Zeeland_bijlage_1 Download
Beslissing_op_bezwaar_Omroep_Zeeland_bijlage_2 Download
Beslissing_op_bezwaar_Omroep_Zeeland_bijlage_3 Download
Jaarverslag_toezicht_kinderopvang Download
Jaarverslag_toezicht_kinderopvang_bijlage Download
Kinderpardon Download
Kinderpardon_bijlage Download
Beantwoording_CU_vragen_aanpak_drugsoverlast Download
Innovatieve_gecertificeerde_instelling Download
Innovatieve_gecertificeerde_instelling_bijlage_1 Download
Innovatieve_gecertificeerde_instelling_bijlage_2 Download
Projectplan_Zeeuwse_samenwerking_sociaal_domein Download
Projectplan_Zeeuwse_samenwerking_sociaal_domein_bi... Download
Opzeggen_samenwerkingsovereenkomst_Porthos Download
Opzeggen_samenwerkingsovereenkomst_Porthos_bijlage... Download
Opzeggen_samenwerkingsovereenkomst_Porthos_bijlage... Download
Verkoop_Spuistraat_6 Download
Budget_startersleningen Download