Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze kunt u opvragen bij de griffie.

Als de downloadmogelijkheid niet zichtbaar is

Als u via uw mobiele telefoon of tablet/Ipad de bijgevoegde documenten bekijkt, dan kan het voorkomen dat u niet gelijk de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid in beeld krijgt. Dit zijn de meest rechtse kolommen van de tabel. 

  • Is dit het geval op uw mobiele telefoon, dan raden wij u aan om op de betreffende pagina een keertje van rechts naar links te vegen ('swipen'). U ziet dan de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen;
  • Is dit het geval op uw tablet/Ipad, dan ziet u onderaan de downloadtabel een (licht)grijze schuifbalk verschijnen. Als u deze naar rechts schuift, dan ziet u de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen.

Raadsinformatiebrieven december 2021

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Benoeming_mw_Kleingeld_tot_onafhankelijk_voorzitter_Wmo-adviesraad Download Lees voor
Opdrachtverstrekking_Erfgoed_Zeeland_Kerkenvisie_Vlissingen_2022 Download Lees voor
Instemming_biedingen_op_de_Woonvisie_2022_met_bijlagen Download Lees voor
Voortgangsrapportage_Wind_in_de_zeilen_24_november_2021_met_bijlage Download Lees voor
Monitor_discriminatie_2020_Zeeland-West-Brabant_met_bijlage Download Lees voor
Subsidieplafonds_en_subsidieprogramma_2022_met_bijlagen Download Lees voor
Nulmeting_opschorting_I_criterium_coffeeshops_Vlissingen_met_bijlage Download Lees voor
Herinrichting_toegang_tot_beschermd_wonen_in_Zeeland Download Lees voor
Afronding_verkenningsfase_visie_Spuikom_met_bijlage Download Lees voor
Legesverordening_2022_Vlissingen Download Lees voor
Koop_en_ontwikkelovereenkomst_Kop_Keersluis_met_De_Realisatie_BV Download Lees voor
Aanvraag_omgevingsvergunning_project_Koperslagerij_door_VOG Download Lees voor
Benoeming_leden_monumentencommissie Download Lees voor
Aanvang_proces_integrale_herinrichting_boulevards_Evertsen_en_Bankert Download Lees voor
Rechtmatigheidsverantwoording Download Lees voor
Gunning_opdracht_Wmo_-_aanvullende_zorg Download Lees voor
Subsidieplafonds_maatschappelijke_opvang_en_vrouwenopvang_2022 Download Lees voor
Aanbieding_rapport_bureau_Berenschot_verkenning_naar_samenwerking_GGD_Zeeland_RUD_Zeeland_en_VRZ_met_bijlage Download Lees voor
Definitief_Streefbeeld_Nollebos_-_Westduinpark_met_bijlage Download Lees voor
Ontwikkeling_buurtteams_aankondiging_beëindiging_subsidies Download Lees voor

Raadsinformatiebrieven januari 2022

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Huisvesting_voedselbank_Walcheren Download Lees voor
Omgevingswet_en_welstand_per_1_juli_2022_ambtelijk_toets_team Download Lees voor

        

Overzicht

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven,_overzicht_2020 Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven,_overzicht_2021 Download Lees voor