Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de nieuwste RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Documenten in PDF-formaat

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Raadsinformatiebrieven, 2018

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_raadsinformatiebrieven_2017 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_januari_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_februari_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_maart_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_april_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_mei_2018 Download
Overzicht_raadsinformatiebrieven_juni_2018 Download
Vaststellen_jaarrekening_2017 Download
Vervolg_herbestemmin_na_tender_Machinefabriek Download
Beslissing_op_bezwaar_Omroep_Zeeland Download
Beslissing_op_bezwaar_Omroep_Zeeland_bijlage_1 Download
Beslissing_op_bezwaar_Omroep_Zeeland_bijlage_2 Download
Beslissing_op_bezwaar_Omroep_Zeeland_bijlage_3 Download
Jaarverslag_toezicht_kinderopvang Download
Jaarverslag_toezicht_kinderopvang_bijlage Download
Kinderpardon Download
Kinderpardon_bijlage Download
Beantwoording_CU_vragen_aanpak_drugsoverlast Download
Innovatieve_gecertificeerde_instelling Download
Innovatieve_gecertificeerde_instelling_bijlage_1 Download
Innovatieve_gecertificeerde_instelling_bijlage_2 Download
Projectplan_Zeeuwse_samenwerking_sociaal_domein Download
Projectplan_Zeeuwse_samenwerking_sociaal_domein_bi... Download
Opzeggen_samenwerkingsovereenkomst_Porthos Download
Opzeggen_samenwerkingsovereenkomst_Porthos_bijlage... Download
Opzeggen_samenwerkingsovereenkomst_Porthos_bijlage... Download
Verkoop_Spuistraat_6 Download
Budget_startersleningen Download
Omgevingsvergunning_hotel_Britannia Download
Strandbewaking_Nollestrand Download
Tussenevaluatie_van_het_Beleidsplan_Integrale_Schu... Download
Tussenevaluatie_van_het_Beleidsplan_Integrale_Schu... Download
Tussenevaluatie_van_het_Beleidsplan_Integrale_Schu... Download
Tussenevaluatie_van_het_Beleidsplan_Integrale_Schu... Download
Instelling_en_inrichting_begeleidingscommissie_RUD... Download
Jaarrekening_2017_NV_Zeeland_Seaports Download
Jaarrekening 2017 NV Zeeland Seaports bijlage Download
Jaarstukken_2017_GR_GGD Download
Jaarstukken 2017 GR GGD bijlage 1 Download
Raadsinformatiebrief jaarstukken 2017 GR GGD... Download
Jaarstukken 2017 GR GGD bijlage 3 Download
Strandbewaking_Nollestand Download
Subsidieregel_Gezond_in_de_stad Download
Weigering_ligplaatsvergunning Download
Weigering_ligplaatsvergunning,_bijlage Download
Consultatie_Regionaal_Beleidsplan_2019-2022 Download
Consultatie_Regionaal_Beleidsplan_2019-2022,_bijla... Download
Consultatie_Regionaal_Beleidsplan_2019-2022,_bijla... Download
Monitoring_Prestatieafspraken_2017 Download
Monitoring_Prestatieafspraken_2017,_bijlage 1 Download
Monitoring_Prestatieafspraken_2017,_bijlage 2 Download
Uitvoering_motie_Behoud_de_Piek Download
Jaarrekening_2017 Download
Uitspraak_rechtbank_over_Zeeuwse_erven Download
Uitspraak_rechtbank_over_Zeeuwse_erven,_ bijlage Download
Wijziging_groenaannemer Download
Aankoop_schuur_Scheldekwartier Download
Vastgestelde_jaarstukken_2017_Veiligheidsregio_Zee... Download
Beleidsnota_huisvesting_arbeidsmigranten Download
Fonds_tekortgemeenten Download
Procesafspraken_vervolg_Evaluatie_Klantproces_WMO_... Download
Procesafspraken_vervolg_Evaluatie_Klantproces_WMO_... Download