Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze kunt u opvragen bij de griffie.

Als de downloadmogelijkheid niet zichtbaar is

Als u via uw mobiele telefoon of tablet/Ipad de bijgevoegde documenten bekijkt, dan kan het voorkomen dat u niet gelijk de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid in beeld krijgt. Dit zijn de meest rechtse kolommen van de tabel. 

  • Is dit het geval op uw mobiele telefoon , dan raden wij u aan om op de betreffende pagina een keertje van rechts naar links te vegen ('swipen'). U ziet dan de de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen;
  • Is dit het geval op uw tablet/Ipad, dan ziet u onderaan de downloadtabel een (licht)grijze schuifbalk verschijnen. Als u deze naar rechts schuift, dan ziet u de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen.

Raadsinformatiebrieven mei 2021

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Thema's_strategische_visie_voor_participatieronde_reflectie Download Lees voor
Thema's_strategische_visie_voor_participatieronde_reflectie,_bijlage Download Lees voor
Jaarverslag_klachten_2020 Download Lees voor
Jaarverslag_klachten_2020,_bijlage Download Lees voor

Raadsinformatiebrieven april 2021

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Brief_aan_fondsbeheerders_inzake_reactie_op_voorstellen_nieuwe_verdeling Download Lees voor
Brief_aan_fondsbeheerders_inzake_reactie_op_voorstellen_nieuwe_verdeling,_bijlage Download Lees voor
De_Zeeuwse_Woonagenda Download Lees voor
De_Zeeuwse_Woonagenda,_bijlage Download Lees voor
Omgevingsvergunning_Britannia Download Lees voor
Omgevingsvergunning_Britannia,_bijlage_Antwoordnota_reacties_aanvraag_omgevingsvergunning_Britannia Download Lees voor
Structurele_uitbreiding_sluiting_gemotoriseerd_verkeer_boulevards_in_2022 Download Lees voor
Voornemen_herontwikkeling_Glacisstraat_22 door_Aldi BV. Download Lees voor
Uitstroom_Beschermd_wonen_en_Maatschappelijke_opvang Download Lees voor
Norm_voor_Opdrachtgeverschap_Beschermd_Wonen_en_Maatschappeljke_Opvang Download Lees voor
Buurtteams_Vlissingen Download Lees voor
Uitvoeringsprogramma_Ontwikkelagenda_Sociaal_Domein_2021-2022 Download Lees voor
Toelichting_besluitvorming_relatie_Lovago_met_Spuikom Download Lees voor
Zomeraanpak_2021 Download Lees voor
Voorontwerpbestemming_Bedrijventerrein_Trekdijk Download Lees voor
Steunmaatregelen_door_coronacrisis Download Lees voor
Voortgangsrapportage_Integraal_Veiligheidsbeleid_2020_en_Uitvoeringsprogramma_Integraal Download Lees voor
OLAZ_onderzoekrapport_Inzamelsystemen_Zeeuwse_gemeenten_nascheiding Download Lees voor

        

Overzicht

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven,_overzicht_2021_tot_en_met_april Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven,_overzicht_2020 Download Lees voor