Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

De raadsinformatiebrieven zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze zijn op te vragen bij de griffie.

2020, meest recente raadsinformatiebrieven

Downloads
Titel Type Download
Overzicht_tot_en_met_juni_2020   Download
20202406_Factsheet_Sport_en_Gezondheid_2019   Download
20202406_Opstarten_invordering_en_opleggen_aanslagen_gemeentelijke_belastingen   Download
20202606_Garantie_voor_Film_by_the_Sea   Download
20202606_Compensatiepakket_MARKAZ   Download
20202606_Aanvullend_beleid_woonvoorzieningen_Wmo   Download
20202906_Wijziging_basis- en_deelovereenkomst_maatschappelijke_ondersteuning   Download
20200207_Vrijgeven_concept_toeristische_visie   Download
20200207_Besluit_sluiten_koop- en_ontwikkelovereenkomsten_projectmatige_woningbouw_Claverveld_fase 2   Download
20200307_Voortgang_eerste_stichtingsjaar_Stichting_Vlissingen_Binnenstad_aan _zee   Download
20200307_Perspectief_Quick_Scan_Orionis   Download
20200307_Aanbieding_vooronderzoek_en_voorstel_vervolgonderzoek_kostenverhogende_regionale_factoren_Zeeuwse_gemeenten   Download
20200807_Verkoop_Bedrijfsverzamelgebouw_visserij_Eerste_Binnenhavenweg-Visserijkade   Download
20200907_Richtinggevende_besluiten_Ontwikkelagenda_Sociaal_Domein_en_Plan_van_Aanpak   Download
20201307_Vervolg_participatieproces_streefbeeld_Nollebos-Westduinpark   Download
20201507_Herontwikkeling_25_appartementen_Vlissingsestraat_Oost-Souburg   Download
20201507_Memo_Intervence   Download
20201507_Jaarrekening_2019_Orionis_Walcheren   Download
20201507_Jaarverslag_klachtencoördinator   Download
20201507_Onderzoek_positionering_Walchers_Inkoop_Team_en_contouren_inkoopstrategie   Download
20201507_Motie_alternatief_hondenrenveld_asfaltglooiing   Download
20201507_Planning_Omgevingsvisie   Download
20201507_Strategische_visie_in_coronatijd   Download
20201507_Vaart_in_Veiligheid   Download
20201607_Vervolg_compensatiepakket_Wind_in_de_zeilen   Download