Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft de RIB’s op haar website te presenteren. Op deze pagina treft u de meeste recente RIB's. Eerdere RIB's kunt u opvragen bij de Griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl. De raadsinformatiebrieven worden zonder bijlage(n) getoont, deze kunt u opvragen bij de griffie.

Als de downloadmogelijkheid niet zichtbaar is

Als u via uw mobiele telefoon of tablet/Ipad de bijgevoegde documenten bekijkt, dan kan het voorkomen dat u niet gelijk de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid in beeld krijgt. Dit zijn de meest rechtse kolommen van de tabel. 

  • Is dit het geval op uw mobiele telefoon, dan raden wij u aan om op de betreffende pagina een keertje van rechts naar links te vegen ('swipen'). U ziet dan de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen;
  • Is dit het geval op uw tablet/Ipad, dan ziet u onderaan de downloadtabel een (licht)grijze schuifbalk verschijnen. Als u deze naar rechts schuift, dan ziet u de 'Download' en 'Lees voor' mogelijkheid verschijnen.

Raadsinformatiebrieven december 2022

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Vertraging_realisatie_JCV_met_bijlage Download Lees voor
Jaarverslag_en_jaarrekening_2021_St._OVOW_met_bijlage Download Lees voor
Statuten_Buurtbedrijf_Vlissingen_B.V._met_bijlage Download Lees voor
Samenwerkingsafspraken_Veilig_thuis_Lokale_Teams Download Lees voor
Biedingen_op_de_Woonvisie_van_L'Escaut_en_Zeeuwland_met_bijlage Download Lees voor
Vaart_in_veiligheid_met_bijlage Download Lees voor
Oprichten_Buurtbedrijf_Vlissingen_B.V._met_bijlage Download Lees voor
Verlening_COA_Noodopvang_asielzoekers Download Lees voor
Subsidieplafonds_en_subsidieprogramma_2023_met_bijlagen Download Lees voor
Evaluatie_opschorting_i-criterium_met_bijlage Download Lees voor
Stuurgroep_Wind_in_de_zeilen_met_bijlagen Download Lees voor
Campagne_Laat_ze_niet_verzuipen_structurele_borging Download Lees voor
Legesverordening_Vlissingen_2023 Download Lees voor
Stand_van_zaken_Tweemaster-Kameleon Download Lees voor
Nieuwe_fase_inzake_verkoop_aandelen_Veiligheidscentrum_Zeeland_BV Download Lees voor
Planning_huisvestingsverordening Download Lees voor

Raadsinformatiebrieven januari 2023

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Huur_en_fietsenstalling_Kop_van_het_Dok Download Lees voor
Bedrijventerreinprogramma_Walcheren_2022_-_2026_met_bijlagen Download Lees voor
Ieder_kind_cultuur Download Lees voor
Vaststelling_subsidieplafonds_MO_en_VO_2023 Download Lees voor
Afwegingskader_verblijfsaccommodaties_Vlissingen_met_bijlage Download Lees voor
Actualisatie_bestemmingsplan_Stadslandgoed Download Lees voor
Motie_millieustraat_dichtbij_met_bijlage Download Lees voor
Huisvesting_nieuwe_islamitische_school_Iqra Download Lees voor

Overzicht

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven_overzicht_2020 Download Lees voor
Raadsinformatiebrieven_overzicht_2021 Download Lees voor
Overzichtslijst_raadsinformatiebrieven_2022 Download Lees voor
Overzichtslijst_raadsinformatiebrieven_2023 Download Lees voor