Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Rekenkamer

Iedere gemeente heeft een rekenkamer. Een rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente. Het gaat dan over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Ieder jaar doet de rekenkamer ongeveer 2/3 onderzoeken, zij mag zelf bepalen welke onderwerpen ze wil onderzoeken.
De bevindingen van de onderzoeken staan in onderzoeksrapportages die aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. De gemeenteraad kan de aanbevelingen van de rapporten overnemen en het college van B&W de opdracht geven de aanbevelingen uit te werken. Om zo verbeteringen te doen in haar werkwijze.

Positie

De Rekenkamer is onafhankelijk. Dit komt tot uitdrukking in de onafhankelijkheid van de externe leden, de vrijheid van onderwerpkeuze, de onderzoeksaanpak, de oordeelsvorming en de rapportage.
Deze onafhankelijkheid is verder gewaarborgd door haar bevoegdheid om bij de gemeentelijke diensten, instellingen en organen alle inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor haar onderzoek.

Werkterrein

Het werkterrein van de Rekenkamer strekt zich uit over:

 • Alle gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtenarenapparaat);
 • Diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel (of in belangrijke mate) door de gemeente worden bekostigd.

Organisatie

De (voormalige) Rekenkamercommissie Vlissingen (RKCV) en de Rekenkamer Middelburg (RKM), hebben in 2013 de mogelijkheden tot onderlinge samenwerking onderzocht. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de Rekenkamer Middelburg en de Rekenkamer Vlissingen verbonden via een personele unie. Dat wil zeggen dat beide gemeenten dezelfde Rekenkamer hebben ingesteld, met dezelfde (externe) leden.
Elke gemeente heeft nog steeds een eigen Rekenkamer, maar met dezelfde (externe) leden en dezelfde werkwijze. In de komende jaren wordt vervolgens beoordeeld of het nodig/wenselijk is om verder door te ontwikkelen tot één Rekenkamer voor beide gemeenten.

Voordelen

Beoogde voordelen personele unie:

 • Bundeling van onderzoekskennis en –expertise;
 • Benchmarking eenvoudiger tussen beide gemeenten;
 • Leren van elkaars 'best practices' als gemeente;
 • Efficiëntere inzet van eigen en/of in te huren onderzoekscapaciteit.

In de komende jaren wordt vervolgens beoordeeld of het wenselijk is om verder door te ontwikkelen tot één Rekenkamer voor beide gemeenten. 

Samenstelling

De Rekenkamer Vlissingen bestaat net als die in Middelburg, uit:

 • Walter van Wijngaarden, voorzitter;
 • Anne Mast, lid;
 • Ilona Pattenier, lid;
 • Ingrid Hildenbrant, lid;
 • Steven Hoven, lid;
 • Wim Fonteine, lid;

Contactgegevens

Downloads
TitelTypeDownload
Rekenkamer,_verantwoording_2016_en_programma_2017 Download
Quick_Scan_Parkeren_Vlissingen,_2017 Download
Rapport_Decentralisaties_Vlissingen,_2017 Download
Quick_Scan_Veiligheidsregio,_2016 Download
Nazorgonderzoek_Raad_aan_het_roer,_2015 Download


Andere rapportages kunt u vinden op de website van de rekenkamer: www.rekenkamerkvm.nl