Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad in Vlissingen bestaat uit 27 raadsleden en heeft 3 belangrijke taken:

  1. Kaders stellen. Dit doet ze bijvoorbeeld via beleidsnota’s en de begroting;
  2. Controleren. Dit doet ze door het dagelijks bestuur (B&W) te bevragen. Belangrijke momenten voor de controlerende rol van de raad zijn ook de bespreking en besluitvorming over financiële cijfers maar ook over de effecten van het beleid;
  3. Fungeren als spreekbuis voor inwoners. De volksvertegenwoordigende taak van de raadsleden uit zich vaak door het stellen van vragen over allerlei zaken die in de gemeente gebeuren.

Vergadersysteem

Voor het uitvoeren van deze taken heeft de gemeenteraad een vastgesteld vergadersysteem, dat uit de volgende vergaderingen bestaat:

  1. Adviesraad. Bij de adviesraad worden concept voorstellen aangeboden aan de gemeenteraad, maar een raadslid kan ook zelf een onderwerp agenderen.
  2. Besluitenraad. In de besluitenraad komt de gemeenteraad tot haar beslissing. Het is daarmee de belangrijkste vergadering.  

Voorzitter

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en ook voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is zelf geen lid van de raad, maar zorgt ervoor dat de vergaderingen goed verlopen.
Sinds 22 april 2016 is de heer drs. Bas van den Tillaar burgemeester van de gemeente Vlissingen.

Raadsbezoeken

Gemeenteraadsleden zitten niet alleen te vergaderen in de raadszaal. Ze vinden het ook belangrijk om de gemeente in te gaan. Een paar keer per jaar brengt de gemeenteraad een bezoek een verschillende organisaties/bedrijven.
U kunt de gemeenteraad als bedrijf of instelling ook zelf uitnodigen. Neem dan contact op met de griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl of telefoonnummer (0118) 48 71 45.

Video gemeenteraad

Wat houdt het werk van raadsleden in? Hoe worden raadsleden gekozen? Kan ik een raadsvergadering bezoeken? Wie is de baas van de gemeente? In de bijgevoegde video vindt u de antwoorden op deze vragen en meer. De video is voorzien van ondertiteling.