Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Algemeen

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  1. Kaders stellen. Dit doet ze bijvoorbeeld via beleidsnota’s en de begroting;
  2. Controleren. Dit doet ze door het dagelijks bestuur (B&W) te bevragen. Belangrijke momenten voor de controlerende rol van de raad zijn ook de bespreking en besluitvorming over financiële cijfers maar ook over de effecten van het beleid;
  3. Fungeren als spreekbuis voor inwoners. De volksvertegenwoordigende taak van de raadsleden uit zich vaak door het stellen van vragen over allerlei zaken die in de gemeente gebeuren.

Voor het uitvoeren van deze taken heeft de gemeenteraad een vastgesteld vergadersysteem, dat uit de volgende vergaderingen bestaat:

  1. Adviesraad. Bij de adviesraad worden concept voorstellen aangeboden aan de gemeenteraad, maar een raadslid kan ook zelf een onderwerp agenderen.
  2. Besluitenraad. In de besluitenraad komt de gemeenteraad tot haar beslissing. Het is daarmee de belangrijkste vergadering.  

Voor meer informatie over de vergaderdata en stukken, kunt u het Raadsinformatiesysteem raadplegen. Daar vindt u alle openbare stukken die in de vergaderingen behandeld worden.

Heeft u meer specifieke vragen of wilt u graag meer uitleg?

Neemt u dan contact op met de griffie van de gemeente Vlissingen. Dit kan via griffie@vlissingen.nl of (0118) 48 74 81.