Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeenteraad Vlissingen

Burgerinitiatief

Inwoners van de gemeente kunnen ook zelf voorstellen in de gemeenteraad brengen. Dit wordt 'Burgerinitiatief' genoemd. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt het een prima middel voor de burger, om een punt op de agenda te krijgen.

Voorwaarden

Een burgerinitiatiefvoorstel moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • Het voorstel kan betrekking hebben op 'alle onderwerpen die de huishouding van de gemeente aangaan'. Maar het mag niet gaan over zaken waar de gemeenteraad niet over gaat;
  • Het initiatief mag niet als doel hebben om besluiten van de gemeenteraad van de afgelopen 2 jaar terug te draaien;
  • Vragen, klachten en bezwaren kunnen niet als initiatiefvoorstel worden ingediend.

Als een verzoek wordt ingediend, overlegt de raad of het onderwerp op de agenda komt. In de Verordening Burgerinitiatief 2006 staan een aantal harde voorwaarden. Eis is dat 100 inwoners van de gemeente het voorstel met hun handtekening moeten steunen. De personen die tekenen, moeten 14 jaar of ouder te zijn. 

Contact

Wilt u weten of uw idee of onderwerp in aanmerking komt om als burgerinitiatief naar de raad te gaan? Informeer dan bij de griffie via  griffie@vlissingen.nl of telefoonnummer (0118) 48 71 45.