Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (hierna 'RIB') is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden.
Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben, zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken, zaken met betrekking tot de controlerende rol. Kortom, een RIB gaat over heel veel verschillende onderwerpen.

Openbare informatie

Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. De gemeenteraad van Vlissingen kiest ervoor om alleen de RIB’s van het huidige kwartaal te presenteren op deze website. Eerdere raadsinformatiebrieven kunt u opvragen bij de Griffie.

Raadsinformatiebrieven 2017, Kwartaal 3

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
2017-09-14_RIB__aangepaste_jaarstukken_2016_Zeeland_Seaports.pdf PDF81 KBDownload
2017-09-08_RIB__Van_Belle.pdf PDF60 KBDownload
2017-09-08_RIB_Van_Belle__bijlage.pdf PDF80 KBDownload
2017-09-07_RIB_de_Piek.pdf PDF79 KBDownload
2017-09-07_RIB_de_Piek_bijlage_1.pdf PDF201 KBDownload
2017-09-07_RIB_de_Piek_bijlage_2.pdf PDF328 KBDownload
2017-09-07_RIB_de_Piek_bijlage_3.pdf PDF388 KBDownload
2017-09-07_RIB_Zeeuwse_samenwerking_sociaal_domein.pdf PDF96 KBDownload
2017-09-07_RIB_Zeeuwse_samenwerking_sociaal_domein_bijlage.pdf PDF260 KBDownload
2017-09-06_RIB_afstoten_accommodatie_Bloemenlaan_49.pdf PDF82 KBDownload
2017-09-04_RIB_eenzijdige_vasstelling_Walcherse_woningmarktafspraken_brief.pdf PDF1.1 MBDownload
2017-09-04_RIB_eenzijdige_vasstelling_Walcherse_woningmarktafspraken_nota.pdf PDF70 KBDownload
2017-08-31_RIB_eenzijdige_vasstelling_walcherse_woningmarktafspraken.pdf PDF98 KBDownload
2017-08-23_RIB_jaarstukken_2016_Archipelscholen.pdf PDF82 KBDownload
2017-08-31_RIB_persbericht_fusie_haven_ZSP-Gent.pdf PDF246 KBDownload
2017-08-31_RIB_fusie_havenbedrijven.pdf PDF81 KBDownload
2017-08-31_RIB_bestuursrapportage_2017_Orionis.pdf PDF82 KBDownload
2017-08-31_RIB_bestuursrapportage_2017_Orionis_bijlage.pdf PDF259 KBDownload
2017-07-27_RIB_Rechtszaken_vragen_Omroep_Zeeland.pdf PDF43 KBDownload
2017-07-27_RIB_Rechtszaken_vragen_Omroep_Zeeland_bijlage_1.pdf PDF35 KBDownload
2017-07-27_RIB_Rechtszaken_vragen_Omroep_Zeeland_bijlage_2.pdf PDF51 KBDownload
2017-07-20_RIB_Uitgevoerde_acties_VN-verdrag_rechten_van_personen_met_beperking.pdf PDF36 KBDownload
2017-07-20_RIB_minimaeffectrapportage__eindrapport_1.pdf PDF1.0 MBDownload
2017-07-20_RIB_minimaeffectrapportage__reactie_gemeente.pdf PDF1.2 MBDownload
2017-07-20_RIB_Minimaeffectrapportage__brief_sociale_clientenraad_Walcheren.pdf PDF35 KBDownload
2017-07-20_RIB_minimaeffectrapportage_advies_SCW__Kindpakket.pdf PDF2.8 MBDownload
2017-07-19_RIB_monitor_Europese_middelen_in_Zeeland__brief.pdf PDF34 KBDownload
2017-07-19_RIB_monitor_Europese_middelen_in_Zeeland.pdf PDF1.2 MBDownload
2017-07-19_RIB_Jaarverslag_2016_stichting_ROAT__brief.pdf PDF30 KBDownload
2017-07-19_RIB_Jaarverslag_2016_stichting_ROAT__jaarverslag_2016.pdf PDF9.6 MBDownload
2017-07-19_RIB_Jaarverslag_2015-2016_RBL_Walcheren__brief.pdf PDF32 KBDownload
2017-07-19_RIB_Jaarverslag_2015-2016_RBL_Walcheren__rapport.pdf PDF15.2 MBDownload
2017-07-18_RIB_vanaf_01092017_Publiekszaken_alleen_op_afspraak.pdf PDF36 KBDownload
2017-07-13_RIB_herontwikkeling_Ravesteynplein.pdf PDF81 KBDownload
2017-07-13_RIB_herontwikkeling_Ravesteynplein_bijlage_1.pdf PDF75 KBDownload
2017-07-13_RIB_herontwikkeling_Ravesteynplein_bijlage_2.pdf PDF106 KBDownload
2017-07-13_RIB_onderzoek_standaardisering_administratieve_afhandeling.pdf PDF79 KBDownload
2017-07-13_RIB_onderzoek_woonlasten_2018_en_verder.pdf PDF84 KBDownload
2017-07-13_RIB_onderzoek_woonlasten_218,_bijlage Powerpoint90 KBDownload
2017-07-13_RIB_regenboogzebrapad.pdf PDF111 KBDownload
2017-07-13_RIB_Retail_Deal_2017.pdf PDF78 KBDownload
2017-07-13_RIB_stand_van_zaken_pilots_Leefbaarheid.pdf PDF78 KBDownload
2017-07-13_RIB_stand_van_zaken_pilots_Leefbaarheid_bijlage_1.pdf PDF532 KBDownload
2017-07-13_RIB_stand_van_zaken_Prestatie_afspraken_2016-2019.pdf PDF76 KBDownload
2017-07-13_RIB_toetsingsadvies_commissie_MER_milieueffectrapport_Sloegebied.pdf PDF93 KBDownload
2017-07-10_RIB_voortgang_verdeelmodel_2018.pdf PDF99 KBDownload
2017-07-06_RIB_Raadsinformatiebrief_inzake_wachtlijsten_jeugd.pdf PDF87 KBDownload
2017-07-06_RIB_plan_van_aanpak_regiovisie_centrumtaken.pdf PDF90 KBDownload
2017-07-06_RIB_plan_van_aanpak_regiovisie_centrumtaken__bijlage.pdf PDF6.4 MBDownload
2017-07-06_RIB_jaarverslag_Wmo-adviesraad_2016.pdf PDF77 KBDownload
2017-07-06_RIB_jaarverslag_Wmo-adviesraad_2016_bijlage_1.pdf PDF76 KBDownload
2017-07-06_RIB_1e_kwartaal_rapportages_2017_Sociaal_Domein_en_Porthos.pdf PDF75 KBDownload
2017-07-06_RIB_1e_kwartaal_rapportages_2017_Sociaal_Domein_en_Porthos__bijlage.pdf PDF96 KBDownload
2017-07-04_RIB_huisvesting_politie_team_Walcheren.pdf PDF53 KBDownload
2017-07-04_RIB_huisvesting_politie_team_Walcheren__brief.pdf PDF170 KBDownload
|