Op vrijdagmiddag 13 oktober 2023 bezoeken leden van de gemeenteraad van Vlissingen de Karolingische Burg in Oost-Souburg.

Stukje geschiedenis

De Karolingische Burg is een ringwalburg. Omstreeks 975 is de burg van Oost-Souburg buiten gebruik geraakt. De andere burgen in Nederland zijn later opgenomen in dorps- en stadsuitbreidingen.
De burg van Oost-Souburg is echter nooit meer bebouwd. Hierdoor vormt het een bijzondere burg met een grote cultuurhistorische waarde. Voor de rijksoverheid is dit aanleiding geweest om de Karolingische Burg een rijksmonument te maken.

Verkenning

In het coalitieakkoord 'Samen kunnen we meer' staat dat de gemeente samen met de inwoners van Oost-Souburg wil verkennen wat de mogelijkheden van de Burg zijn.

Eerste aanzet

Een eerste aanzet tot deze verkenning wordt gemaakt op vrijdagmiddag 13 oktober 2023 met een raadsbezoek aan de Karolingische Burg.

  • Om 14.00 uur verzamelen de raadsleden zich voor de Historische Kerk voor een rondleiding over de Burg. Dit gebeurt onder leiding van stadsarcheoloog de heer Meijlink;
  • Na de rondleiding vindt in de Historische Kerk een discussie plaats over de mogelijkheden. Deze discussie start om 15.00 uur.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt er ook voor kiezen alleen aanwezig te zijn bij het discussiegedeelte in de Historische Kerk. 
Als u wilt deelnemen, vragen wij u zich voor dinsdag 10 oktober 2023 op te geven. Dit kan door een e-mail te sturen naar griffie@vlissingen.nl.

Namens de werkgroep Beeldvorming Karolingische Burg,

Joanna Weijermans, Ruud Kleefman en Louise Claessens.