De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief.

In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden. Dit betreft hoofdzaken, politiekgevoelige zaken, zaken waar veel bewoners een belang bij hebben of zaken die de volksvertegenwoordigende rol van de raad raken.
Een RIB bevat bijna altijd openbare informatie. Vandaar dat de raad ervoor gekozen heeft, de RIB’s in het raadsinformatiesysteem (externe link)te publiceren.

Toegankelijkheid

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail griffie@vlissingen.nl.