Wilt u weten wanneer de raad waarover vergadert? Bekijk dan ons raadsinformatiesysteem, waar u alle vergaderdata en openbare stukken vindt die in de vergaderingen behandeld worden.

Vergaderingen en openbare stukken

Raadsvergadering terugluisteren

Van iedere vergadering (commissies en raad) wordt een audioverslag gemaakt. U kunt zo een vergadering op het moment dat u het beste uitkomt, terugluisteren. Binnen 3 dagen na een vergadering staat het audioverslag op de website.

 • Klik de vergadering aan die u wilt terugluisteren;
 • Klik op de grote ‘Play’-knop in het midden van het scherm om de vergadering te starten;
 • Gelijk naar een agendapunt gaan? Rechts op uw scherm ziet u de agendapunten staan. Klik daar op het agendapunt van uw keuze.

Inspreken

Wilt u als inwoner of bedrijf raadsleden toespreken in een vergadering? Dat kan. Als u wilt inspreken, kunt u contact opnemen met de griffie. Dit kan via e-mail griffie@vlissingen.nl of telefonisch via (0118) 48 74 81. Aan inspreken zijn wel enkele regels verbonden.

Inspreekregels

Om u op weg te helpen, staan hieronder een aantal regels waar het inspreken aan gebonden is.

 • Inspreken kan in principe in zowel een raads – als een commissievergadering;
 • Aanmelden voor inspreken kan tot 12.00 uur van de dag waarop de vergadering gehouden wordt. Dit kan telefonisch (0118-487481) of via de mail (griffie@vlissingen.nl);
 • De inspreker meldt zijn naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren;
 • Inspreken in een raadsvergadering kan alleen over geagendeerde raadsvoorstellen en ingediende moties vreemd aan de orde van de dag;
 • Inspreken in een commissievergadering kan alleen over onderwerpen die passen binnen de commissieonderwerpen en voorstellen. Er zijn 2 commissies, Ruimte en Algemeen & Sociaal;
 • De inspreker krijgt 5 minuten de gelegenheid om in te spreken. Het is handig om de inspreekreactie digitaal aan de griffie te mailen zodat de leden de tekst na afloop nog een keer kunnen nalezen. Daarnaast zal met de toestemming van de inspreker de tekst gepubliceerd worden op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad.

Burgerinitiatief

U kunt als inwoner van de gemeente ook zelf voorstellen in de gemeenteraad brengen. Dit noemen we een 'Burgerinitiatief'.

Voorwaarden

Een burgerinitiatiefvoorstel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Het voorstel kan betrekking hebben op 'alle onderwerpen die de huishouding van de gemeente aangaan'. Maar het mag niet gaan over zaken waar de gemeenteraad niet over gaat;
 • Het initiatief mag niet als doel hebben om besluiten van de gemeenteraad van de afgelopen 2 jaar terug te draaien;
 • Vragen, klachten en bezwaren kunnen niet als initiatiefvoorstel worden ingediend;
 • De initiatiefnemer(s) verzamelen minimaal 100 handtekeningen van inwoners uit Vlissingen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de participatie- en inspraakverordening Vlissingen 2023.

Contact

Wilt u weten of uw idee of onderwerp in aanmerking komt om als burgerinitiatief naar de raad te gaan? Informeer dan bij de griffie via e-mail griffie@vlissingen.nl of telefoonnummer (0118) 48 74 81.