Sinds de invoering van de dualisering in 2002 wordt de gemeenteraad ondersteund door een eigen ambtelijke afdeling, de Griffie. 

De medewerkers van de Griffie werken voor de gemeenteraad. Zij dragen zorg voor het plaatsen van de vergaderstukken op de website en adviseren de leden van de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen.
Ook burgers, bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente Vlissingen kunnen voor informatie over de gemeenteraad een beroep doen op de Griffie. Bijvoorbeeld over zaken als:

 • Wanneer is er een vergadering?
 • Wanneer kan er ingesproken worden en over welk onderwerp?
 • Hoe kan een bedrijf de leden van de gemeenteraad bereiken?
 • Hoe bereikt een brief de leden van de gemeenteraad?

U kunt de medewerkers van de Griffie bereiken via e-mail griffie@vlissingen.nl of telefoonnummer (0118) 48 75 87.

Medewerkers

De griffier van de gemeente Vlissingen is mevrouw mr. Floor Vermeulen. Zij is hoofd van de Griffie en geeft onder meer advies over juridische vraagstukken, processen en ondersteunt de raad bij de uitvoering van al haar taken.

Griffier

 • Mr. Floor Vermeulen
 • Telefoonnummer (0118) 48 75 87
Floor Vermeulen

 

Plaatsvervangend griffier

 • Mevrouw Maaike Prince
 • Telefoonnummer (0118) 48 74 72
Maaike Prince

Medewerker Griffie

 • Mevrouw Wilma Franssens
 • Telefoonnummer (0118) 48 74 81
Wilma Franssens

 

Medewerker Griffie

 • Mevrouw Lourenza Hamelink
 • Telefoonnummer (0118) 48 74 33
Lourenza Hamelink