Inspreken

Het kan voorkomen dat u als burger of bedrijf de behoefte heeft om raadsleden toe te spreken in haar vergadering. Hier zijn regels aan verbonden. 
 

Als u wilt inspreken, kunt u contact opnemen met de griffie. Dit kan via e-mail griffie@vlissingen.nl of (0118) 48 71 45. Aanmelden kan alleen via de griffier of een medewerker van de griffie. U ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging van de griffie via de mail.

Regels

Om u op weg te helpen, staan hieronder een aantal regels waar het inspreken aan gebonden is.

  • Inspreken kan in principe in alle raad- en commissievergaderingen;
  • Aanmelden voor inspreken kan tot 12.00 uur van de dag waarop de vergadering gehouden wordt. Dit kan telefonisch of via de mail (griffie@vlissingen.nl) ;
  • De inspreker meldt zijn naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren;
  • Inspreken in een raadsvergadering kan alleen over geagendeerde raadsvoorstellen en ingediende moties vreemd aan de orde van de dag;
  • Inspreken in een commissievergadering kan alleen over onderwerpen die passen binnen de commissieonderwerpen en voorstellen. Er zijn 2 commissies, Ruimte en Algemeen & Sociaal;
  • De inspreker krijgt 5 minuten de gelegenheid om in te spreken. Het is handig om de inspreekreactie digitaal aan de griffie te mailen zodat de leden de tekst na afloop nog een keer kunnen nalezen. Daarnaast zal met de toestemming van de inspreker de tekst gepubliceerd worden op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad.