Democratie …

Binnenkort mag u weer naar de stembus! Dit keer voor Provincie en Waterschap.
Vraagt u het uzelf wel eens af hoe de beslissingen worden genomen? Denkt u ook wel eens dat het beter zou kunnen? Misschien zou u wel willen meepraten over ingrijpende besluiten.

Albert van der Giessen
Albert van der Giessen

Soms ingewikkeld

De democratie is een groot goed in Nederland, maar voor de gemiddelde burger soms ingewikkeld. Wie stellen bijvoorbeeld de gemeentelijke regels vast, wie controleert ze en wie voert de gemaakte keuzes uit? Hoe we omgaan met onderwerpen als parkeren, arbeidsmigranten of cultureel erfgoed.
Allemaal zaken waar u misschien over mee wilt praten. Buiten, maar het liefst in de politieke arena.

In gesprek

In dat geval is het interessant een gesprek aangaan met een gemeenteraadslid of in te spreken in een raads- of commissievergadering. 
Dan krijgt u namelijk echt invloed op de standpunten en dat geldt uiteraard ook voor Provinciale Staten en Waterschappen.

Raadslid  Albert van der Giessen, VVD
E-mail: albertvandergiessen@gmail.com