Raadscolumn 10 juli 2024, Marin de Zwarte - CDA

Aangepast:

Reces en vakantie

Vorige week hadden we de laatste vergadering voor het reces. Reces betekent: geen vergaderingen.

Marin de Zwarte
Marin de Zwarte

Raadswerk stopt niet

Een reces valt in de vakantieperiodes. Waarom heet het dan niet gewoon vakantie? 
Omdat het raadswerk niet stopt als er geen vergaderingen zijn. Reces is juist een prima tijd om eens na te denken over waar we als raadsleden (en bestuurders) mee bezig zijn. Maken we ons druk om de juiste dingen? Wat is belangrijk, wat is NU belangrijk?

Begroting 2025

In de laatste raadsvergadering zijn de kaders en de prioriteiten voor de begroting 2025 behandeld. En kijkend naar al die ingebrachte punten kunnen wij allemaal dit reces heel goed gebruiken. Stellen we echt de juiste prioriteiten in het belang van onze inwoners?
Keuzes maken is onze hoofdtaak. Prioriteiten stellen ook. Het CDA heeft voor de begroting 2025 prioriteit gelegd bij verhoging inkomensgrens minimabeleid.

Maar, reces of niet, ik wens u en mijn collega raadsleden een fijne vakantie. 

Marin de Zwarte, raadslid CDA
E-mail: marinraad@gmail.com