Raadscolumn 12 april 2023, Pieter Jan Mersie - CU

Aangepast:

Menselijke maat?

De ChristenUnie heeft samen met SP, PvdA, GroenLinks en D66 een initiatiefvoorstel ingediend om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden van Vlissingen. Vlissingen was tot voor 160 jaar geleden de ‘onbetwiste hoofdstad van Nederland voor wat betreft de slavernij’.

Pieter Jan Mersie
Pieter Jan Mersie

Onderzoek

Dat concludeerden historici die op verzoek van de gemeente daarnaar onderzoek deden. Dat onderzoek verscheen in 2021 en het college van B&W heeft toen besloten om publiekelijk te erkennen dat Vlissingen een belangrijke rol speelde bij de slavenhandel, slavernij en kolonialisme.
Immers, de Vlissingse regenten van destijds zagen deze tot-slaaf-gemaakten niet als mensen maar als handelswaar.

Gevolgen

Veel van hun nazaten ervaren de gevolgen nog steeds in hun dagelijks leven. De vraag is nu of wij deze nazaten nog steeds niet zien als (volwaardige) mensen. Want als je dat wel doet en hun verdriet en pijn begrijpt dan wil je toch excuses aanbieden voor wat onze gemeentebestuurders destijds gedaan hebben?

Raadslid Pieter Jan Mersie, ChristenUnie
E-mail: cu-vlissingen@outlook.com