WWW.SAMENVOORVLISSINGEN.NL

Dit is het discussieplatform van de Lokale Partij Vlissingen. Dé partij die al sinds 2010 in de coalitie zit en dus aan het roer van Vlissingen staat. Maar dat doet de partij niet alleen.

John Dooms
John Dooms

Samen met u

Sinds jaar en dag doet de LPV dat samen met de inwoners van onze prachtige gemeente. De partij ontmoet de inwoners op straat, wisselt ideeën uit via de telefoon, mail, persoonlijke gesprekken, via de sociale media, onze website en natuurlijk via onze vergaderingen.

Direct contact

Maar nu kunnen inwoners ook met elkaar discussiëren via dit discussieplatform. Zodat de partij een nog duidelijker beeld krijgt van wat er leeft in onze gemeente. En dat het directe contact tussen de partij en de inwoners werkt, staat buiten kijf. Kijk naar hoe onze gemeente groeit en bloeit.
Nòg meer invloed, word dan lid van de LPVVlissingen vaart er wel bij!!!

Raadslid John Dooms, LPV
E-mail: johndooms@zeelandnet.nl