Impact Omgevingswet

De Omgevingswet die op 1-1-2024 is ingevoerd, lijkt bedoeld om de complexe regelgeving rondom ruimtelijke ordening te vereenvoudigen.

Angela Werner
Angela Werner

Risico

Maar Forum voor Democratie ziet een risico in deze wet: De Omgevingswet is namelijk niet slechts een administratieve vereenvoudiging, maar een subtiele verschuiving naar meer controle vanuit de overheid.
Een gemeenteraad moet een Omgevingsvisie en Omgevingsplan vaststellen. Dit klinkt onschuldig, maar in de praktijk betekent het dat de overheid via deze plannen de gedragingen van burgers kan sturen en controleren. De Omgevingsvisie hebben wij in Vlissingen dan ook niet gesteund.

Regels

Het betekent meer overheidsbemoeienis, rechtsonzekerheid en bureaucratie. Gemeenten moeten nu regels opleggen over allerlei aspecten die voorheen niet in bestemmingsplannen stonden. Op het gebied van duurzaamheid, natuur, klimaat, gezondheid en veiligheid. Het overgangsrecht, dat burgers beschermde tegen plotselinge wijzigingen in bestemmingsplannen, is afgeschaft.
Forum voor Democratie houdt de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet nauwlettend in de gaten.

Angela Werner, raadslid Forum voor Democratie
E-mail: 718awerner@gmail.com