Tegen beter weten in

Het voelt als een déjà vu! Het raadsvoorstel ‘Wijzigen van de integrale verordening Wmo en Jeugd’. In 2014 hadden burgers en raadsleden niet goed in de gaten wat de veranderingen binnen de Wmo inhielden.

Frances Oreel
Frances Oreel

De Centrale Raad van Beroep heeft jaren later uitspraken gedaan, gemeenten werden teruggefloten. Ook Vlissingen. Toch maakt Vlissingen opnieuw de keuze om onder druk van de bezuinigingen, voorzieningen te versoberen. Jaarlijks gaat het om 2 miljoen euro.

Zorgen

Aflopende indicaties kunnen net als toen, omgezet worden naar minder zorg. De PvdA maakt zich hierover grote zorgen. De voorbereidingen zijn slecht en de focus ligt te veel bij ‘bezuinigen’. 
Mensen voor wie momenteel maatwerk-zorg wordt ingezet, zullen geconfronteerd worden met een toekenning gebaseerd op het nieuwe beleid. Waardoor onzekerheid ontstaat over de voortzetting van de huidige zorg. Een hele slechte zaak!

Hebt u vragen/klachten over de Wmo? Neem contact op met ons meldpunt via onderstaande gegevens.

Frances Oreel, raadslid PvdA
E-mail: Baboe55@zeelandnet.nl