Pluche

Zoals bekend is de POV bij de laatste verkiezingen als winnaar uit de bus gekomen. Zoals verwacht is de verkiezingsuitslag volkomen genegeerd. U heeft duidelijk aangegeven iets nieuws te willen, maar u kreeg weer exact hetzelfde. 

Ruud Kleefman
Ruud Kleefman

De POV is buiten het nieuwe college gehouden omdat wij 'niet constructief' (lees: te kritisch) zijn en omdat wij volgens de Souburgse dorpspartij geen 'vriendjes' met hen zijn. Dat is letterlijk zo gezegd, te triest voor woorden.

Verkiezingspunten

Uiteraard gaan wij de komende periode niet bij de pakken neerzitten, integendeel, we gaan alles doen om onze verkiezingspunten te realiseren. Bijvoorbeeld door moties en initiatiefvoorstellen in te dienen. Vorige week zijn we begonnen met een motie over het opnieuw instellen van bloktijden voor onze bruggen tijdens spitsuren.
De POV-fractie zal de komende 4 jaar, iedere maand consequent en structureel, met eigen voorstellen komen. Wij hebben het pluche niet nodig om het verschil te maken!

Raadslid Ruud Kleefman, POV
E-mail: ruudkleefman@povlissingen.nl