Participatie

Wie wel eens op het Oranjeplein in Souburg komt, heeft het grote bord met daarop de uitnodiging van de gemeente om mee te denken over de herinrichting hiervan niet kunnen missen! 

Albert-John Vervorst

Doemeevlissingen

Via de website doemeevlissingen.nl kunt u het voorlopige ontwerp bekijken en uw mening geven. Voor mensen die liever persoonlijk in gesprek wilden gaan met ambtenaren van de gemeente, was daar op 13 mei gelegenheid voor tijdens een inloopbijeenkomst in de Kwikstaart.

Bezoek

Bij de herinrichting van de Vlissingsestraat heeft de participatie op een andere manier plaatsgevonden. Kort geleden is er door ambtenaren van de gemeente een bezoek gebracht aan de bewoners van deze straat. Bij allen is aangebeld met de vraag of zij nog ideeën hadden over herinrichting, die gepland staat voor 2025. 
Twee mooie voorbeelden van hoe onze gemeente ideeën ophaalt bij haar inwoners en deze probeert in te passen. Immers: Samen kunnen we meer!

Raadslid Albert-John Vervorst, PSR
E-mail: albertjohnvervorst@gmail.com