Enquête

De afgelopen weken is er nogal wat publiciteit geweest over het in onze ogen desastreuze beleid op het gebied van het sociaal domein van de afgelopen jaren. Beleid waar wij al jaren tegen strijden door wél op te komen voor de belangen van inwoners die (WMO-)hulp nodig hebben.

Ruud Kleefman
Ruud Kleefman

Transparant

Omdat wij als partij volledig transparant zijn (onze fractievergaderingen zijn gewoon openbaar en voor iedereen toegankelijk), pleiten wij er dan ook voor om de genoemde ontwikkelingen eens stevig onder een kritische loep te leggen, want er is teveel fout gegaan. Dit willen wij door gebruik te maken van het zwaarste instrument dat een gemeenteraad heeft, een raadsenquête.

Onderzoek

De kritiekloze meerderheid van de Vlissingse Raad wil hier echter niets van weten. Zij zien liever dat het college zelf een onderzoek gaat doen. Waanzin natuurlijk, de uitkomst van een dergelijk WC-eend onderzoek laat zich van tevoren al voorspellen. Wordt vervolgd.

Raadslid Ruud Kleefman, POV
E-mail: ruudkleefman@povlissingen.nl