Vlissingers betrekken

Burgerbetrokkenheid is onmisbaar voor een beter en rechtvaardiger beleid dat ook nog effectiever is.

Samen

Alleen samen met de ideeën en inzet van onze burgers en hun steun en acceptatie van beleid, kunnen we grote opgaven aangaan om Vlissingen toekomstbestendig te maken. Of het nu gaat om het opnieuw inrichten van onze wijken, het grote woningtekort of het steeds duurder worden van onze zorg.
De ideeën en ervaringen van Vlissingers moeten we daarom gebruiken om plannen en beleid te verbeteren.

Verbindende factor

De kwaliteit van burgerparticipatie zal erop vooruitgaan als er eerlijk en transparant in wordt geopereerd. Oprechte interesse voor burgerparticipatie kan ingezet worden voor draagvlak en betere uitwerking van ideeën.
De gemeente stelt zich dan op als de verbindende factor tussen de burgers en de onderwerpen. Het is dan aan de gemeenteraad om voor een goede vertaling te zorgen van al die kennis naar goede plannen.

Raadslid Hristijan Stevoski
E-mail: hristijan.stevoski@gmail.com