Sociaal & Zorg

Wonen, leven en recreëren gaan hand in hand met een goed aanbod van sociale voorzieningen in een veilige omgeving. Met voldoende aandacht voor jong, oud en de sociaal zwakkeren binnen onze samenleving.

Coen van Dalen
Coen van Dalen

Diversiteit en inclusiviteit

Daarbij spelen Diversiteit en Inclusiviteit een belangrijke rol. Het DNA van Vlissingen is kleurrijk en internationaal. Dat is de kracht van Vlissingen. Door ons rijke maritieme verleden en heden hebben we een grote verscheidenheid (diversiteit) aan inwoners.
De LPV wil dat onze gemeente een veilige haven is voor iedereen. Voor de LPV is het logisch dat die verscheidenheid ook terug te zien is in het beleid van de gemeente, zowel op het gebied van personeel, economie, onderwijs, zorg en cultuur.
Diversiteit is meer dan afkomst, ook de aandacht voor variatie in leeftijd, opleidingsniveau en geslacht zal zich moeten vertalen in beter beleid en uitvoering. Iedereen moet mee kunnen doen, want “Vlissingen is van ons allemaal”.

Raadslid Coen van Dalen, LPV
E-mail: raadslid.cvandalen@gmail.com