Welzijn en visies

In de afgelopen paar maanden hebben we met verschillende visies te maken gehad in de raad:

  • Omgevingsvisie;
  • Evenementenvisie;
  • Visie Arsenaalgebied;
  • Spuikomvisie.

Als bouwkundige word ik er blij van om te zien dat er gebouwd wordt in onze gemeente Vlissingen. Het is jammer om te zien dat de visies niet helemaal uitgewerkt zijn en elkaar soms zelfs tegenspreken.

Azad Toğuç
Azad Toğuç

Subsidies

Als raadslid krijg ik de indruk dat deze iconische visies ten koste gaan van onze inwoners. Zo zijn de subsidies van de volgende organisaties stopgezet of  verlaagd:

  • Zorgstroom/Maatschappelijk Werk Walcheren;
  • De Manteling;
  • Stichting ROAT;
  • Emergis;
  • WVO/Het Tuinhuis;
  • Odensehuis.

Als PvdA zien we dat de activiteiten van de hierboven genoemde organisaties niet volledig overgenomen worden door Buurtteams Vlissingen en zorginstanties.
Daarom zullen we ons sterk blijven maken voor onze inwoners. Als we iets voor u kunnen betekenen, horen we dat graag.

Azad Toğuç, raadslid PvdA
E-mail: azadican@gmail.com