Raadscolumn 19 juli 2023, Cor Tromp - SGP

Aangepast:

Beter ten halve gekeerd

Groot was mijn verbazing toen ik in de Kadernota las, dat het college al in 2024 van de artikel-12 status af wilde. De Kadernota is een dik document waarin B&W aangeeft hoe ze over volgend jaar denken.

Cor Tromp
Cor Tromp

Artikel-12

De artikel-12 status zorgt al jarenlang voor bakken met geld vanuit Den Haag om onze schulden te repareren.
Maar de Haagse artikel-12-sinterklaas is niet gek. Hij stelt een heleboel voorwaarden waar we aan moeten voldoen. Is dat soms erg vervelend? Ja. Het artikel-12 traject loopt van 2016 tot 2029 en nu in 2023 wordt de thermometer in de financiële situatie gestoken. Er is superveel gedaan en de positie sterk verbeterd.

Voorzichtig met onze vrijheidsdrang

Maar zijn we er al? De begroting is niet of nauwelijks sluitend en zo staan nog 8 factoren op de SGP-site waarom we voorzichtig moeten zijn met onze vrijheidsdrang! Gelukkig stond het college en gemeenteraad unaniem achter ons voorstel!

Cor Tromp, raadslid SGP
E-mail: sgpcortromp@solcon.nl