Raadscolumn 2 november 2022, Albert van der Giessen - VVD

Aangepast:

Lokale democratie

Vraagt u het uzelf wel eens af hoe de beslissingen in de gemeenteraad worden genomen? Denkt u ook wel eens dat het beter zou kunnen? Misschien zou u wel willen meepraten over ingrijpende lokale besluiten.
De democratie is een groot goed in Nederland, maar voor de gemiddelde burger soms ingewikkeld. Wie stellen de gemeentelijke regels vast, wie controleert ze en wie voert de gemaakte keuzes uit?

Albert van der Giessen
Albert van der Giessen

In gesprek

Lokaal is het bijvoorbeeld best interessant om te zien hoe de belastingen tot stand komen. Of hoe we omgaan met onderwerpen als parkeren, arbeidsmigranten of cultureel erfgoed. Allemaal zaken waar u misschien over mee wilt praten. Buiten, maar het liefst in de politieke arena.
In dat geval is het interessant een gesprek aan te gaan met een gemeenteraadslid of in te spreken in een raads- of commissievergadering. Dan krijgt u namelijk echt invloed op de standpunten.

Raadslid  Albert van der Giessen, VVD
E-mail: albertvandergiessen@gmail.com