Belang van evenementen

De Lokale Partij Vlissingen hecht een groot belang aan evenementen. Die zijn om verschillende redenen belangrijk voor de gemeente.

John Dooms
John Dooms

Positieve invloed

Evenementen brengen levendigheid en vertier in de gemeente en geven de gemeente een ziel. Daarnaast kunnen evenementen een positieve invloed hebben op de economische vitaliteit van de gemeente en kunnen zij een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Horeca, detailhandel en verblijfsaccommodaties profiteren vaak van evenementen. En evenementen kunnen zorgen voor een algemene imagoversterking van de stad/gemeente.

Maritieme ziel

Vele organisatoren, ondernemers en vrijwilligers, werken hard om mooie activiteiten te organiseren in onze gemeente. Inwoners en bezoekers kunnen genieten van allerlei verschillende evenementen.
Vlissingen heeft een maritieme ziel en daarom mogen maritieme evenementen, zoals Sail, niet ontbreken. De LPV heeft dan ook gelijk na het bekend worden dat er geen Sail-evenement zou zijn dit jaar, vragen aan het college gesteld.
Meedoen? Kom naar de openbare fractievergaderingen van de LPV!

Raadslid John Dooms, LPV
E-mail: johndooms@zeelandnet.nl