Raadscolumn 22 juni 2022, Pim Kraan - POV

Aangepast:

1.000 mensen: kleinschalig?

In het coalitieakkoord dat op 19 mei jl. door de raad is aangenomen, staat dat er in Vlissingen slechts plaats is voor ‘kleinschalige’ opvang van asielzoekers. De inkt was nog niet droog of het nieuwe college zei ‘ja’ tegen grootschalige opvang van meer dan 1.000 kansarme asielzoekers. En die plannen leefden al sinds begin maart …

Pim Kraan
Pim Kraan

U en ik werd natuurlijk niets verteld, wij moesten het uit de pers vernemen. De overheid in de meest onbetrouwbare vorm, is dat niet de reden dat 6 van de 10 Vlissingse kiezers gewoon thuis blijven?

Impact

De POV is mordicus tegen deze gang van zaken. Wij vinden dat de rijksoverheid veel eerder de gelukszoekers terug moet sturen en alléén echte vluchtelingen een kans moet geven. Vlissingen is een gemeente die al veel, heel veel doet voor de zwakkere medemens. Deze enorme impact kunnen we echt niet gebruiken.
College, slecht plan: niet doen!

Raadslid Pim Kraan, POV
E-mail: pimkraansr@gmail.com