Wat is een feit?

Wikipedia schrijft: "een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden."
In de politiek zijn feiten niet altijd werkelijkheid of anders gezegd, de waarheid.

Frances Oreel
Frances Oreel

Andere volgorde

Gebeurtenissen in een andere tijdsvolgorde plaatsen, kan invloed hebben op het totaalbeeld dus de werkelijkheid. De afzonderlijke gebeurtenissen kloppen, maar door de volgorde te wijzigen, al dan niet bewust, ontstaat een ander beeld.

Waarheid maakt vrij

Daarom wordt vaak de vraag gesteld aan bestuurders: 'Wanneer heeft u kennisgenomen van deze informatie?'. Welke kennis had u op het moment van handelen? Zeker als er verantwoording wordt afgelegd door een bestuurder in een bepaalde kwestie die niet goed is gegaan. Dan is in de politiek de waarheid belangrijk, met name de waarheid over de beschikbare kennis en informatie.
Daarbij de waarheid maakt vrij. Laten we voor vrijheid en dus waarheid gaan.

Frances Oreel, raadslid PvdA
E-mail: Baboe55@zeelandnet.nl