Uw mening belangrijker!

FVD heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Directe democratie is zelfs één van de redenen waarom FVD is opgericht. Overheid en politiek zijn steeds verder van burgers af komen te staan, het sterkst gevoeld op lokaal niveau.
De oproep van onze burgemeester bij het instellen van de nieuwe raad en de nieuwjaarsreceptie was om het vertrouwen in de politiek te herstellen.

Angela Werner
Angela Werner

Zichtbaarheid

Maar hoe kunnen we dat met elkaar doen? FVD stelt voor om meer te investeren in de zichtbaarheid van de overheid. En burgers bij de hand te nemen bij complexe regelgeving, zoals bij de aankomende Omgevingswet en Participatieverordening.
Binnen de Participatieverordening kan de gemeente kaders opnemen, waarbinnen inwoners invloed kunnen uitoefenen bij besluitvorming. Dit via inspraakrecht en bepaling van de participatieladder. Op de aanstaande raadsvergadering van 25 mei 2023, staat de Participatieverordening op de agenda ter besluitvorming. Hebt u hulp nodig bij inspreken? Dan kunt u zeker contact met mij opnemen.

Angela Werner, raadslid Forum voor Democratie
E-mail: 718awerner@gmail.com