Geen raadsenquête

Framing, manipulatie, of zomaar wat individuele mensen die gebruikt zijn om een slecht beeld te schetsen van de gemeente Vlissingen ... Of toch gewoon de keiharde waarheid en feiten? 

Priscilla Kuipers
Priscilla Kuipers

Zorg en armoedebeleid

De SP kaart al langer aan dat de zorg en het armoedebeleid niet goed geregeld is binnen de gemeente Vlissingen. Toch werden deze woorden gebruikt om schaamteloos de vraag om een raadsenquête weg te stemmen. Dit getuigt van gebrek aan zelfreflectie. Ook wordt er op deze manier totaal voorbij gegaan aan de controlerende taak die de raad heeft. 
Wellicht ons partijprogramma eens op lezen voor het slapen gaan, college en coalitie. Want menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid zijn ver te zoeken binnen de uitvoering van de zorgtaken in de gemeente Vlissingen. Desondanks blijven jullie het beleid schaamteloos verdedigen. De SP zal blijven strijden voor goede zorg!

Priscilla Kuipers, raadslid SP Vlissingen 
E-mail: priscilla_kuipers@hotmail.com