Mensen boven geld

Bezuinigen op de Wmo/Jeugdzorg is het onverstandigste wat je als gemeente kunt doen. Dat zal als een boemerang terugslaan. 

Frances Oreel
Frances Oreel

Gevolgen

Veel menselijk leed. Maar ook veel hogere kosten. Niet op dit moment, maar in de toekomst. Met opnieuw veel menselijk leed. 
Kinderen hebben zo geen toekomst. Dit als reactie op de uitzending van Kassa op 17 februari jongstleden.

Er voor elkaar zijn

Er zou juist geïnvesteerd moeten worden in kwaliteit, preventie en dergelijke. Door de toenemende complexiteit van de maatschappij en onder andere de vergrijzing en eenzaamheid, is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Mensen staan er te vaak alleen voor.

Rol gemeente 

Gemeenten hebben hierin een grote rol. In Vlissingen wordt alles beheerst door de eigen financiële problemen. Maar daarom mogen wij niet wegkijken. 
Wij kiezen voor zorg- en mensgericht werken, door iedereen die verantwoordelijk is voor goede zorg in onze gemeente. Op papier en in de uitvoering, zodat het beter wonen en leven wordt in Vlissingen.

Frances Oreel, raadslid PvdA
E-mail: Baboe55@zeelandnet.nl