Raadscolumn 29 november 2023, Ocker Ghering - D66

Aangepast:

Betrek de bewoners!

D66 zet zich in voor een actievere burgerparticipatie in Vlissingen. 

Cruciaal

Het is cruciaal dat de gemeente jullie, als burgers, op alle fronten betrekt bij het besluitvormingsproces. Jullie inzichten, ervaringen en ideeën zijn onmisbaar en moeten integraal worden meegenomen in elke stap die we zetten.

Betrokkenheid

We streven ernaar om jullie betrokkenheid te vergroten, want een succesvol Vlissingen is gebouwd op de kracht van een goed geïnformeerde en actieve gemeenschap. Ik moedig jullie aan om deel te nemen aan diverse initiatieven, openbare bijeenkomsten en inspraakmomenten. Samenwerking tussen de gemeente en de burgers is de sleutel tot een sterke en bloeiende gemeente.
Met jullie directe betrokkenheid creëren we een Vlissingen dat werkelijk weerspiegelt wat belangrijk is voor onze gemeenschap. Samen vormen we een sterkere, meer betrokken gemeente.

Raadslid Ocker Ghering, D66
E-mail: ocker@d66vlissingen.nl