Raadscolumn 3 juli 2024, Pim Kraan - POV

Aangepast:

Bezuinigd tot op het bot?

U weet het: vanuit het college wordt al jaren gezegd dat verdere bezuinigingen niet mogelijk zijn, dat er is bezuinigd tot op het bot! 

Pim Kraan
Pim Kraan

Nuance

De POV nuanceert dat: onze inwoners zijn voldoende belast en betalen meer dan genoeg aan de gemeente. Maar wij zien wel degelijk mogelijkheden om ruimte te scheppen op financieel gebied. Want als je niet meer inkomsten kan krijgen, zoek het dan in de uitgaven!
En daar zit ruimte. Door slim met geld om te gaan als je dingen koopt, kun je wél rondkomen!

Mogelijkheden

Geef gewoon minder uit, wees zuinig. En zorg er voor dat je een begroting niet overschrijdt: dus discipline bij de uitgaven en de tering daadwerkelijk naar de nering zetten. U betaald meer dan genoeg, de gemeente moet daar verstandiger mee omgaan.
De POV komt met voorstellen waar wij mogelijkheden zien. De POV, de logische keuze voor alle Vlissingers!

Raadslid Pim Kraan, POV
E-mail: pimkraansr@gmail.com