Einde artikel 12 in zicht!

Inwoners, het Rijk, gemeenteraad en college zijn met elkaar positief bezig om de artikel 12 status te verlaten. De kans is zelfs groot dat dit eerder gebeurt dan gepland. We zien de gemeente weer groeien en bloeien op allerlei terreinen, ten gunste van onze burgers.

Coen van Dalen
Coen van Dalen

Artikel 12

Artikel 12 is een les geweest voor de gemeenteraad als hoogste orgaan in de gemeente en voor het college als dagelijks bestuur. De LPV heeft zich de afgelopen jaren met hun wethouder financiën, ingezet om het financiële lek te dichten. Als Lokale Partij Vlissingen zetten wij ons in voor:

  1. Een gezond en evenwichtig financieel beleid;
  2. Voldoende reserves opbouwen;
  3. De financiële situatie onder controle houden;
  4. Verstandige begrotingen;
  5. Geen plannen waarbij geen perspectief is om dit te financieren (bodemloze put);
  6. Verlaging van de onroerendezaakbelasting voor de burgers;
  7. Geen taken van het Rijk accepteren zonder financiële ondersteuning.

Raadslid Coen van Dalen, LPV
E-mail: raadslid.cvandalen@gmail.com