Samen naar aardgasvrij?

Het verlangen naar een aardgasvrije samenleving lijkt op het eerste oog bewonderenswaardig, maar de optimistische kijk op volledig aardgasvrije woningen negeert belangrijke kwesties.

Angela Werner
Angela Werner

Financiële lasten

Huiseigenaren ervaren aanzienlijke en stijgende financiële lasten door de hoge energieprijzen en door de belastingen om de energietransitie te bekostigen.
De overstap naar alternatieve energie en aanpassing aan het netwerk vereist aanzienlijke investeringen. De doorwerking ervan is vaak onbetaalbaar voor bewoners.

Onnodige druk

Het huidige aardgasnet is betrouwbaar en wijdverspreid. Een overhaaste overgang, gestuurd door arbitraire deadlines zoals 2030 en 2050, legt onnodige druk op consumenten en bedrijven en kan daarnaast onbedoelde milieueffecten hebben. Een gebalanceerde aanpak met realistische stappen en stimuleringsmaatregelen, waaronder kernenergie, zou een geleidelijke overgang van verbranding naar andere methoden mogelijk maken.
De temperatuur op de wereld zal er overigens niet wezenlijk door veranderen. Nou ja, wellicht in de huiskamers van mensen die weer betaalbaar hun huis kunnen verwarmen.

Met hartelijke groet,

Angela Werner, raadslid Forum voor Democratie
E-mail: 718awerner@gmail.com