Raadscolumn 6 juli 2022, Pieter Jan Mersie - CU

Aangepast:

Huisvesting arbeidsmigranten

Op social media is onrust ontstaan, nu het lijkt dat Homeflex zijn plannen bij de gemeente heeft ingediend voor huisvesting van arbeidsmigranten in Lammerenburg. Sommigen gaan er kennelijk van uit dat met het indienen van deze plannen de zaak geregeld is.
Maar er zijn nog geen vergunningen verleend.

Pieter Jan Mersie
Pieter Jan Mersie

Geen voorstander grootschalige huisvesting

In ons verkiezingsprogramma heeft de ChristenUnie aangegeven geen voorstander te zijn van grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Daar houden we aan vast. Het tegengaan van overlast en de kwaliteit van wonen hebben wat ons betreft, prioriteit.
Tijdens de verkiezingscampagne hebben meerdere partijen zich tegen deze grootschalige huisvesting gekeerd en wij gaan er van uit, dat ook zij hieraan vasthouden.

Verantwoordelijkheid

Dat neemt niet weg dat huisvesting (ook) voor deze mensen wel goed geregeld moet worden, in fatsoenlijke woningen. Dat is primair een verantwoordelijkheid van hun werkgevers en als gemeente kan je dit bevorderen. Niet in een ‘kamp voor arbeidsmigranten’.

Raadslid Pieter Jan Mersie, ChristenUnie
E-mail: cu-vlissingen@outlook.com