Raadscolumn 6 maart 2024, Alex Achterhuis - PSR

Aangepast:

KASSA slaat plank mis

Zaterdag 17 februari jl. was er een uitzending van het consumentenprogramma KASSA, waarin de stelling werd gepresenteerd dat de zorg in Vlissingen niet op peil zou zijn omdat we een artikel 12 gemeente zijn.

Alex Achterhuis
Alex Achterhuis

Ander geluid

De FNV ging er met gestrekt been in en Vlissingen werd als rampgebied afgeschilderd.
Gelukkig hebben we recent de resultaten van een onafhankelijk onderzoek gekregen, waarin werd gepresenteerd dat 94% van de ondervraagde inwoners tevreden zijn met hun schoon en leefbaar huis. Informatie die ons bereikt leert ons dat inwoners van Middelburg en Veere dezelfde WMO-zorg krijgen als inwoners van Vlissingen. Dat kan ook niet anders, want we moeten allemaal aan dezelfde wettelijke eisen voldoen.

Reactie Sociale Cliëntenraad Vlissingen

De Sociale Cliëntenraad Vlissingen reageert ook op KASSA en zegt in haar brief "Vlissingen heeft de afgelopen 9 jaar juist niet op het minimabeleid bezuinigd en de allerarmsten zijn beslist niet slechter af dan andere inwoners van Walcheren of Nederland."

Alex Achterhuis, raadslid PSR
E-mail: Alex.psr@me.com