Wmo en zelfredzaamheid

De POV is erg betrokken bij de inwoners die door ouderdom, ziekte of een handicap een beroep doen op hulp vanuit de Wmo maar de noodzakelijke hulp niet, of maar gedeeltelijk krijgen.
Lange wachtlijsten en telefonische mededelingen dat er in de huishoudelijke hulp wordt gesneden.

Annemarie Geerink
Annemarie Geerink

Zorgplicht

Wij vinden dit onaanvaardbaar. Er wordt door de gemeente ingezet op zelfredzaamheid, maar de meeste inwoners die een aanvraag doen, zijn vaak niet meer zelfredzaam. Er is meestal al een proces aan voorafgegaan van afnemende gezondheid en daardoor toenemende problematiek, die dan wordt gevolgd door vraag om hulp.
Als er dan wordt aangestuurd op eigen kracht, is dat ongepast en bijzonder grievend. Hulpbehoevenden moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben, de gemeente heeft immers een zorgplicht. Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft, neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Annemarie Geerink, raadslid POV Perspectief op Vlissingen
E-mail: annemariegeerink@povlissingen.nl