Raadscolumn 7 februari 2024, Wilma van Dongen - PSR

Aangepast:

Van Sutburch naar Souburg

De naam Souburg is afgeleid van Sutburch, wat verwijst naar de ligging van de Karolingische Burg. In de 19e eeuw is het dorp zich gaan ontwikkelen.

Wilma van Dongen
Wilma van Dongen

Groei

De groei is door de 2e wereldoorlog tot stilstand gebracht door de onderwaterzetting van een groot deel van Walcheren. De gevolgen hiervan zijn in de oude kern van Souburg nog steeds zichtbaar, door het vele zout in de buitenmuren.
Door de aanleg van de spoorlijn en het kanaal door Walcheren is Souburg verder gegroeid en dit heeft gezorgd voor economische bloei.

Openbaar vervoer

Ook tegenwoordig is openbaar vervoer belangrijk en staat het behoud hoog op de agenda.
Door het verleggen van buslijn 57 via de Bermweg en de Spoorstraat is de verkeersdruk in de Vlissingsestraat sterk afgenomen. Zijn we als PSR blij mee. Wel pleit de PSR voor goede en veilige op- en uitstapplaatsen. Behoud van de buslijn is belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp.

Raadslid Wilma van Dongen, PSR
E-mail: wilma-psr@outlook.com