Inkomensgrens naar 120%

Na 4 raadsvergaderingen zijn 2 moties aangenomen om de inkomensgrens voor minimaregelingen te verhogen naar 120% van het sociaal minimum. Beide moties zijn unaniem goedgekeurd, waarbij de PvdA als mede-indiener betrokken was.

Azad Toğuç
Azad Toğuç

Belangrijke stap

Hoewel deze stap ons nog niet op één lijn brengt met onze buurgemeenten, vormt het een belangrijke 1e stap.
De vervolgstappen zullen zich richten op het verkrijgen van structurele financiering van de rijksoverheid en het onderzoeken van de mogelijkheid, om de grens verder te verhogen naar 130%. Om zo in lijn te zijn met onze buurgemeenten.

Projecten

Helaas zijn tijdens dezelfde raadsvergadering ook 2 prestigieuze projecten van Spuikom en Stenen Beer aangenomen, waar weinig ruimte zal zijn voor lage- en middeninkomens.
Deze beslissing brengt naar onze mening financiële risico's met zich mee die we ons als Artikel 12 gemeente niet kunnen veroorloven. 

Azad Toğuç, raadslid PvdA
E-mail: azadican@gmail.com