Op 13 oktober was de 1e beeldvormende bijeenkomst over de invulling van de Karolingische Burg. De opkomst was groot, ruim 40 inwoners kwamen om mee te denken over de invulling.

Verleden en toekomst

De middag begon met een uitleg over het ontstaan van de Karolingische Burg. Archeoloog B. Meijlink nam de deelnemers mee terug naar de tijd van de Vikingen. Hierna gaf architect J. Simonse een presentatie met mooie voorbeelden van hoe de Karolingische Burg eruit zou kunnen zien.
Vervolgens was het aan de inwoners om hun ideeën naar voren te brengen.

Ideeën

Ideeën genoeg! Van het integreren van wc’s in de aarden wal tot het realiseren van een kinderboerderij. Een Vikingmuseum of een jeu de boules baan. Wat duidelijk naar voren kwam. is het realiseren van meer dan de nu aanwezige ingang.
Namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was J. Schreurs aanwezig. Deze instelling moet immers een vergunning afgeven voor het mogen inrichten van de Karolingische Burg.

Vervolgstappen

Het is nu aan de gemeenteraad om na deze grote inbreng te kijken naar vervolgstappen. Eén ding is zeker: de belangstelling voor invulling van de ruimte is groot!