Nieuwsupdate 12 maart 2024

De VIP-avond is geannuleerd wegens te weinig aanmeldingen.

De gemeenteraad van Vlissingen vertegenwoordigt alle Vlissingers. Het is het hoogste bestuursorgaan en daarmee de 'baas' van de gemeente. Samen met het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) vormt de gemeenteraad het gemeentebestuur.
De gemeenteraad geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en de controleert het college.

Samenstelling

De gemeenteraad van Vlissingen bestaat uit 27 gemeenteraadsleden, afkomstig uit 13 partijen. Alle leden zijn lid van een politieke partij, maken deel uit van een fractie, en zijn rechtstreeks gekozen door de inwoners van Vlissingen die mogen stemmen.

VIP gast

Wie zijn de raadsleden van gemeente Vlissingen en wat doen ze eigenlijk? Hoe werkt de politiek in Vlissingen nou echt? Waar letten raadsleden op voor ze hun stem uitbrengen? 
Als u zich dit wel eens heeft afgevraagd, hebben we op 14 maart 2024 een mooie avond voor u gepland staan. De gemeenteraad nodigt u op die avond namelijk uit als “VIP gast van de raad”.

Programma

De raadsleden vertellen u tijdens de avond graag over het raadswerk en de besluiten die zij nemen en wat daar allemaal bij komt kijken. Burgemeester Van den Tillaar schuift ook kort aan. Vragen die u aan de burgemeester heeft, kunt u dus ook stellen. 
Later op de avond gaat de raadsvergadering van start en kunt u de raadsleden en de burgemeester in actie zien. Een avondje gemeentepolitiek dus. En dat is zeker niet saai. Meldt u daarom snel aan, want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar!

  • 18:45 uur: ontvangst met koffie en thee;
  • 19:00 uur: uitleg over gemeenteraad en gelegenheid tot het stellen van vragen;
  • 19.20 uur: welkom door burgemeester B. van den Tillaar;
  • 19.30 uur: begin gemeenteraadsvergadering;
  • Circa 22.30 uur: napraten + borrel.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij deze VIP-avond? U kunt zich aanmelden per e-mail via griffie@vlissingen.nl.