Functie: Fractievoorzitter

Even voorstellen

Als geboren (1957) en getogen Tukker ben ik in 1975 naar Vlissingen gekomen voor een opleiding aan de zeevaartschool. Na het behalen van de diploma’s stuurman en werktuigkundige in 1978 ben ik in het project Lange Adem (een experiment van de Shell) als gecombineerd officier gaan varen. Na 6 jaar varen ben ik overgestapt naar de kerncentrale Borssele waar ik in 15 jaar diverse functies heb doorlopen. In 1999 ben ik overgestapt naar de Sociale werkvoorziening (toenmalige ADZ) en door fusies ben ik via LetE bij Orionis terecht gekomen. Op 1 juli 2022 ga ik met vroegpensioen en tot die tijd ben ik met verlof.

Ik ben van oorsprong nieuwsgierig en wil graag op de hoogte zijn van hetgeen er in mijn leefomgeving gebeurt. Ik woon in Ritthem en daar gebeurt tegenwoordig van alles (North Sea Port / EBI / Stadslandgoed / dorpshuis). In mijn functie als raadslid kan ik tevens de belangen van ons dorp goed vertegenwoordigen.

Ik ben al sinds 2002 lid van de PSR en heb eerder in de gemeenteraad gezeten. Ik kijk er dan ook naar uit om weer aan de slag te gaan.

In mijn schaarse vrije tijd ben ik actief in het dorp bezig met het behoud van ons dorpshuis c.q. theater De Verwachting.

Hoofd- en nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Ons Dorpsleven Ritthem
  • Voorzitter van de Partij Souburg Ritthem

Contactinformatie