De griffier van de gemeente Vlissingen is mevrouw mr. F. (Floor) Vermeulen.
Zij is belast met belangrijke taken rond de gemeenteraad. De griffier geeft bijvoorbeeld advies over juridische vraagstukken, processen en ondersteunt de raad bij de uitvoering van al haar taken.

Contact

Heeft u opmerkingen of vragen, dan kunt u contact opnemen via e-mail griffie@vlissingen.nl of telefoonnummer (0118) 48 75 87.