De griffier van de gemeente Vlissingen is mevrouw mr. F. (Floor) Vermeulen.
Zij is belast met belangrijke taken rond de gemeenteraad. De griffier geeft bijvoorbeeld advies over juridische vraagstukken, processen en ondersteunt de raad bij de uitvoering van al haar taken.

Heeft u opmerkingen of vragen over dergelijke zaken, dan kunt u contact opnemen via e-mail griffie@vlissingen.nl of telefoonnummer (0118) 48 75 87.